แผงไข่กระดาษ ถาดไข่กระดาษ
ฟาร์มเป็ด
ราชาไข่ไก่
jantafarm
logo4
เครื่องคัดไข่
ไข่ไก่
ราคาไข่ไก่
ราคาไข่คละหน้าฟาร์ม= 2.90 บาท/ฟอง
"Update ราคาวันที่ 07-10-2015
อ้างอิงราคาไข่ไก่จาก
www.farmkaikhai.com

(ราคาขายปลีกจากการสำรวจตลาด)
รายงาน ณ วันที่ 29 กันยายน 2558

No. ราคาไข่ไก่
ราคา (บาท)
   
0 120
1 110
2 102
3 97
4 80
5 75
6 -
ไข่คละ -
   

#จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทางเราจะแจ้งให้ทราบ#
นำโค้ดไปติดในเว็บ :
วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ www.farmkaikhai.com คือ เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวกับไก่ไข่ กระจายข่าวสารต่างๆให้ผู้เลี้ยงไก่ไข่และผู้บริโภคได้รับทราบ เป็นที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชนต่างๆ เป็นหน้ากระดานซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่ อาหารไก่ อุปกรณ์ทุกอย่างที่เกี่ยวกับไก่ไข่ ฯลฯ และสามารถแสดงและแลกเปลี่ยนความคิดต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ผู้ค้าไข่ไกและผู้บริโภคไข่ไก่ให้่มากที่สุด.