“กฤษฎา” ชี้ภัยแล้งดันราคาข้าวโพดพุ่ง

 

กนอ.เฝ้าระวังอุทกภัย 3 นิคมฯจ .อยุธยา

นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทยกำลังประสบปัญหาภัยแล้ง คาดว่าจะส่งผลให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปรับตัวสูงขึ้นถึงราคา 14 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) เนื่องจากเริ่มมีการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในราคา 10 บาทต่อ กก. ดังนั้นในวันที่ 8 ก.ย.61 กระทรวงเกษตรฯจะเชิญข้าราชการ ทั้งเกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ สหกรณ์จังหวัด และกรมชลประทาน ที่มีบทบาทในการคัดเลือกพื้นที่และรับสมัครเกษตรกรโครงการสนับสนุนเกษตรกรเปลี่ยนการปลูกข้าวรอบ 2 มาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ภายใต้ระบบประชารัฐ ที่ดึงเอกชนเข้ามาช่วยรับซื้อที่กระทรวงเกษตรฯกำลังดำเนินการ เข้ามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ

“เพื่อให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปชี้แจงเกษตรกรเกี่ยวกับเงื่อนไขที่ภาคเอกชนมาร่วมด้วย ตั้งแต่เมล็ดพันธุ์ วิธีการปลูก และราคารับซื้อ โดยมอบให้สำนักงานปลัดเกษตรนำเงื่อนไขตามเกษตรพันธสัญญา หรือคอนแทรคฟาร์มมิ่ง มาดูด้วย เพื่อให้ทั้งภาคเอกชนและเกษตรกรได้รับความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย”

นายวิฑูรย์ อยู่ทิม รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันกำลังเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยในนิคมอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ 3 นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นิคมฯบางปะอิน และนิคมฯบ้านหว้า (ไฮเทค) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเกิดอุทกภัยสูง ดังนั้นจึงได้สั่งการไปยัง 3 นิคมฯ รวมถึงนิคมฯอื่นๆ เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันสถานการณ์อุทกภัย อาทิ การตรวจสอบระดับน้ำในคลองรอบนิคมฯ เป็นต้น รวมถึงเตรียมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินในกรณีที่เกิดอุทกภัย.