Manager Online

กษ.เล็งนำไข่ไก่เป็นอาหารเสริม นร. เชื่อเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า วันที่ 11 ตุลาคมนี้ เป็นวันไข่โลก (World Egg Day) ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดสัปดาห์วันไข่โลกประจำปี 2562 ของประเทศไทยใน 3 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลรามาธิบดี โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลทั้ง 3 แห่งจะให้ความรู้ทางโภชนาการของไข่ไก่ ซึ่งเป็นโปรตีนที่มีราคาถูก เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของคนทุกเพศทุกวัย


ทั้งนี้ ยังมีแนวคิดนำไข่ไก่เป็นอาหารเสริมสำหรับนักเรียนทั่วประเทศ โดยอาจเข้าร่วมกับโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เบื้องต้นมอบหมายให้กรมปศุสัตว์พิจารณาแนวทางโดยเร่งด่วนเพราะเชื่อว่าหากเด็กได้รับทั้งนมและไข่ไก่เป็นอาหารเสริมจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมาก