วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ข้าว-น้ำตาล-น้ำมัน-ไข่ไก่ราคาถูก ธงฟ้าจัดคาราวานขายช่วยคนจน

 

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ปล่อยรถธงฟ้าเคลื่อนที่สู่ชุมชน ซึ่งบรรทุกสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ต่อการครองชีพ 4 รายการ ได้แก่ ข้าวสารหอมมะลิบรรจุถุง 5 กิโลกรัม (กก.), น้ำตาลทราย, น้ำมันพืชปาล์ม และไข่ไก่ ราคาถูกกว่าท้องตลาดปกติ 30-45% ไปจำหน่ายให้กับประชาชนในจังหวัดต่างๆ โดยเฉพาะจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม ซึ่งในเบื้องต้นจัดส่งรถธงฟ้า 60 คันในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลรวม 450 จุด ถึงวันที่ 28 ธ.ค.นี้ ส่วนต่างจังหวัดได้จัดส่งรถธงฟ้าเคลื่อนที่ไปแล้วในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง 13 จังหวัด รวม 69 จุด ดำเนินการมาตั้งแต่เดือน พ.ย.จนถึงสิ้นเดือน ธ.ค.60

ส่วนภาคใต้ที่หลายจังหวัดยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม กระทรวงฯอยู่ระหว่างจัดเตรียมรถธงฟ้านำสินค้าไปจำหน่ายหลังน้ำลด โดยคาดว่าโครงการธงฟ้าเคลื่อนที่สู่ชุมชนจะช่วยเหลือลดค่าครองชีพผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภายหลังน้ำลด และผู้มีรายได้น้อยในแหล่งชุมชนทั่วประเทศ 60,000 ครัวเรือน ลดค่าครองชีพได้ 30 ล้านบาท

ด้านนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บิ๊กซีพร้อมให้การสนับสนุนขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐ โดยจัดสรรพื้นที่ให้ผู้มีรายได้น้อย เกษตรกร และผู้ประกอบการระดับชุมชน นำผลผลิตและผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายในห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ทั้ง 139 สาขาทั่วประเทศ.