• 2 พ.ย. 2018

ซีพีเอฟเปิดโรงงานพร้อมรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาของรัฐบาล

เศรษฐกิจ        31 ต.ค. 2018 13:50:54

กรุงเทพฯ 31 ต.ค.-ซีพีเอฟเปิดโรงงานผลิตอาหารสัตว์ 15 แห่งทั่วประเทศรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรที่ลงทะเบียนโดยตรง ภายใต้โครงการ “เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” พร้อมขยายจุดรับซื้อใกล้แหล่งปลูก เพิ่มความมั่นใจเกษตรกรปลูกข้าวโพดหลังนามีตลาดรับซื้อแน่นอน

นายไพศาล เครือวงศ์วานิช รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) ผู้จัดหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ให้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทได้เปิดโรงงานอาหารสัตว์ของซีพีเอฟ 15 แห่งทั่วประเทศอำนวยความสะดวกให้เกษตรกรในการขายผลผลิต ทั้งยังได้เพิ่ม “จุดรับซื้อและรวบรวมผลผลิต” ที่อยู่ใกล้แหล่งปลูกของเกษตรกรอีก 2 แห่ง ได้แก่ ลานรับซื้อ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา และ ลานรับซื้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหลังนาในปี 2561/62 ว่ามีตลาดรองรับแน่นอน

นอกจากนี้บริษัทจะทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐลงพื้นที่สำรวจเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมปลูกข้าวโพดหลังนา และให้เกษตรกรที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” เพื่อที่จะเข้าไปช่วยส่งเสริมและดูแลการปลูกข้าวโพดแก่เกษตรกรตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวส่งเข้าโรงงานอาหารสัตว์ ให้การปลูกเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ สามารถควบคุมต้นทุน และผลผลิตได้คุณภาพตรงตามตลาดต้องการ ซึ่งจะตามมาด้วยการได้ผลตอบแทนที่ดี รวมทั้งให้สหกรณ์เป็นตัวกลางรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วส่งผลผลิตให้กับโรงงานอาหารสัตว์ หรือสหกรณ์ในเครือข่าย ตามกลไกราคาตลาด

ขณะเดียวกันยังเตรียมเปิดเฟซบุ๊คเพจชื่อ “โครงการเกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” เพื่อสร้างชุมชนและการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด ได้ใช้เป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างเกษตรกรและบริษัทโดยตรง ซึ่งในช่วงแรกจะเป็นการแจ้งประกาศราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หน้าโรงงาน เพื่อให้เกษตรกรได้ทราบถึงราคาตลาดได้ทันที รวมทั้ง ยังมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่น “ช่วยปลูก” ที่จะช่วยให้ความรู้ด้านการเพาะปลูกและแจ้งราคารับซื้อของโรงงานซีพีเอฟด้วย-สำนักข่าวไทย