“ซีพีเอฟ” ยอมส่งออกไข่ไก่ราคาถูก หวังพยุงราคาในประเทศ

“ซีพีเอฟ” ร่วมมือ “ปศุสัตว์” ปลดแม่ไก่ยืนกรง เก็บไข่เข้าห้องเย็นส่งออกนอก 40 ล้านฟอง หวังดันราคาไข่ในประเทศมีเสถียรภาพ

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. นายบรรเจิด หอมบุญมา รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายธุรกิจไข่ไก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF เปิดเผยว่า บริษัทพร้อมให้ความร่วมมือกับกรมปศุสัตว์อย่างเต็มที่ ในการดำเนินการมาตรการที่จะช่วยให้ราคาไข่ไก่ในประเทศให้กลับคืนสู่ภาวะสมดุลโดยเร็ว และสร้างเสถียรภาพในอุตสาหกรรมไก่ไข่อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ในเบื้องต้น บริษัทได้เริ่มดำเนินการปลดแม่ไก่ยืนกรงก่อนอายุ และเก็บไข่ไก่เข้าห้องเย็นวันละ 2 ล้านฟองแล้ว เพื่อลดปริมาณผลผลิตไข่ไก่ส่วนเกินในตลาดให้เร็วที่สุด พร้อมทั้งร่วมมือกับเอกชน 15 บริษัทผู้นำเข้าและเลี้ยงไก่ไข่พ่อแม่พันธุ์ (PS)-ปู่ย่าพันธุ์ (GP) ทำการปลดไก่ไข่พ่อแม่พันธุ์ (PS) เพื่อให้ปริมาณการผลิตไข่ไก่สมดุลกับการบริโภคของคนไทย

“ซีพีให้ความร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ ในการดำเนินการทั้ง 3 แนวทาง เพราะเชื่อว่าจะช่วยสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมไข่ไก่ไทย การผลิตไข่ไก่อยู่ในภาวะสมดุล ราคามีเสถียรภาพ เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ยืนอยู่ได้ และประชาชนได้บริโภคไข่ไก่ในราคาที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ”นายบรรเจิดกล่าว

นายบรรเจิด กล่าวว่า ในส่วนของไข่ไก่ที่ซีพีได้รับโควต้าจากกรมปศุสัตว์ให้เก็บไว้เพื่อส่งออกไข่ไก่เพิ่มอีก 40 ล้านฟองนั้น บริษัทได้ทยอยเก็บไข่ไก่เข้าห้องเย็นทุกวันๆละ 2 ล้านฟองแล้ว พร้อมกับเร่งหาตลาดส่งออก พร้อมยอมรับคำสั่งซื้อโดยไม่เกี่ยงราคา แม้ว่าการส่งออกจะเป็นการขายในราคาต่ำกว่าราคาในประเทศ แต่ซีพีก็ยินดีช่วยระบายไข่ไก่ส่วนเกินออกนอกประเทศ เพื่อช่วยเหลือทุกคนในแวดวงไข่ไก่