อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 30 กันยายน 2562

 

ตีปี๊ป’วันไข่โลก’แจกฟรี2หมื่นฟอง ยาเก่าแลกไข่7-11ต.ค.

“ประภัตร”ชวนไปดูของดี มีคุณประโยชน์สูงต่อร่างกายและราคาถูกมีในโลก หาได้ที่งานสัปดาห์วันไข่โลก 7-11ต.ค.ทั้งแจกฟรี วันละ2หมื่นฟอง จัดนาทีทองขายต่ำกว่าทุน2.50บาทต่อฟองนำยาเก่ามาแลกไข่ได้เตรียมไว้ 4 หมื่นฟอง

จันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 13.22 น.

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย และนายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ ประธานคณะทำงานโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง ร่วมแถลงข่าวการจัดงานวันไข่โลก 2562 โดยประเทศไทย งานสัปดาห์วันไข่โลก 2562 จัดขึ้นตั้งแต่เวลา 07:00-16.00 น. ทั้งหมด 3 วัน คือ วันที่ 7 ต.ค. ณ โรงพยาบาลศิริราช ชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ วันที่ 9 ต.ค. ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ชั้น 1 อาคาร 14 ชั้น เชื่อมต่อชั้น 1 อาคารคัคณางค์ วันที่ 11 ต.ค. ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี โถงชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ และ อาคารหลัก (อาคาร 1) นอกจากนี้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลทั้ง 3 แห่งมาบอกเล่าเรื่องราวคุณประโยชน์ของไข่ไก่ พร้อมกิจกรรมแจกไข่ฟรีเพียงแค่สแกนคิวอาร์โค๊ดเข้าร่วมงานคนละ 2 ฟอง เตรียมไข่ไก่ไว้ทั้งหมด 20,000 ฟองต่อวัน ภายในงาน สำหรับงานที่จัดที่โรงพยาบาลศิริราชมีกิจกรรมพิเศษคือ นำยาเก่ามาแลกไข่ใหม่ ได้รับคนละ 4 ฟอง โดยเตรียมไว้ 40,000 ฟอง นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายไข่สดและไข่แปรรูปคุณภาพราคาพิเศษนำรายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้แต่ละโรงพยาบาล จัดช่วงนาทีทอง ขายไข่ตำ่กว่าทุน ไข่เบอร์ 2-3 ราคาฟองละ 2.50บาท

นายประภัตร กล่าวว่า แต่เดิมนั้นตนคิดว่า กินไข่แล้วจะทำให้คลอเลสเตอรอลสูง แต่เมื่อทราบข้อมูลจากแพทย์ว่า ไข่ไม่ได้เป็นสาเหตุของคลอเรสเตอรอลในเลือดสูงจึงรับประทานเป็นประจำ ขณะนี้มีแนวคิดจะให้นำไข่ไก่เป็นอาหารเสริมสำหรับนักเรียนทั่วประเทศ โดยอาจเข้าร่วมกับโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เบื้องต้นมอบหมายให้ทางกรมปศุสัตว์พิจารณาแนวทางโดยเร่งด่วน

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่า Egg Board และคณะทำงานโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟองใช้โอกาส “วันไข่โลก” รณรงค์บริโภคไข่ไก่เป็นประจำทุกปี โดยยุทธศาสตร์ไก่ไข่ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562-2566 ยังคงตั้งเป้าการบริโภคไข่ไก่ของคนไทยไว้ที่ 300 ฟองต่อคนต่อปี ภายใต้แนวคิด “กินไข่ทุกวัน กินได้ทุกวัย” ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่ให้คนไทยเห็นคุณประโยชน์ในการบริโภคไข่ซึ่งมีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยระดับโลกเช่น มหาวิทยาฮาร์เวิร์ดรองรับ ขณะที่กรมปศุสัตว์จะกำกับดูแลกระบวนการเลี้ยงไก่ไข่ของประเทศไทยซึ่งมาตรฐานการผลิตในระดับสูง ให้ผลผลิตไข่ที่สะอาด และปลอดภัยต่อผู้บริโภค

สำหรับการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อผลิตไข่ไก่ถือเป็นอาชีพหลักอาชีพหนึ่งของเกษตรกรไทยซึ่งสามารถผลิตไข่ไก่ได้เฉลี่ยปีละ 15,000 ล้านฟอง เป็นความมั่นคงทางอาหารของประเทศและตอบสนองความต้องการการบริโภคของคนไทยได้อย่างเพียงพอ ขณะนี้อัตราการบริโภคของคนไทยยังอยู่เพียง 247 ฟองต่อคนต่อปี ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดให้ได้ 300 ฟองต่อคนต่อปี ทั้งนี้เมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว คนไทยยังคงบริโภคไข่ไก่ต่ำกว่ามาก ทั้งที่ไข่ไก่เป็นอาหารโปรตีนสูงและมีคุณค่าโภชนาการอื่นๆ ต่อร่างกายมาก จึงจะร่วมกันรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชนผ่านการบริโภคไข่ไก่ ซึ่งยังส่งผลพลอยได้ไปถึงเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ทั่วประเทศให้ประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนด้วย.