ทำได้จริง! เลี้ยงไก่ไข่ แก้ปัญหาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน!

23 ส.ค. 2018 / 14:45 น.

เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ร่วมกันเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ไว้ภายในโรงเรียนเพื่อใช้เป็นอาหารกลางวันและจำหน่ายได้อีกด้วย

นักเรียนในระดับมัธยมต้นของโรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา กำลังเข้าดูแลและเก็บผลผลิตไข่ไก่ จากบริเวณเล้าไก่ภายในโรงเรียน หลังทางโรงเรียนได้มีการส่งเสริมให้นักเรียนทำการเลี้ยงไก่ไข่ ไว้เพื่อเป็นอาหารกลางวันและจำหน่าย เนื่องจากเด็กนักเรียนในระดับมัธยมต้นไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการอาหารกลางวัน

โดย นางจรรยา อินต๊ะไชย ครูฝึกสอนโรงเรียนเทศบาล 3 เล่าว่าสำหรับเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาไม่มีทุนอาหารกลางวันเด็ก เพราะเป็นโรงเรียนขยายโอกาส มีนักเรียนมัธยมตอนต้นทั้งหมดประมาณ130 คน ทางโรงเรียนจึงช่วยกันหาวิธีที่จะหาอาหารกลางวันเพื่อให้เด็กได้ทานกันทุกคน  โดยการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ไว้ จำนวน 200 ตัว  ทุกๆ เที่ยงวันก็จะมีเด็กนักเรียนที่จัดเวรกันเข้ามาเก็บไข่ไก่ วันหนึ่งก็สามารถเก็บได้ อย่างน้อย 60 ฟองขึ้นไป ซึ่งเพียงพอกับการนำมาทำอาหารเหมือนกัน และยังเหลือพอที่จะนำไปขายในชุมชนและบุคลากรภายในโรงเรียน สำหรับแม่ไก่ที่ปลดระวางก็จะมีแม่ค้ามารับซื้อไปทำอาหารขาย

ด้าน นางปรียากร  อินต๊ะมุด  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 กล่าวว่า ทางโรงเรียนได้จัดสรรอาหารให้เด็กๆ ได้ทานอย่างเพียงพอและครบห้าหมู่ และทำสองมื้อคือ มื้อเช้า และมื้อเที่ยง ทานกันทั้งเด็กและครู  โดยได้ช่วยกันผลิตอาหารจากการทำเกษตรภายในโรงเรียนที่มีพื้นที่ 40 ไร่ ทั้งการเลี้ยงไก่ไข่ ปลูกผัก ซึ่งให้นักเรียนทำกันเอง และทานกันเอง พอเหลือก็ขายให้กับชุมชนใกล้เคียงก็มีรายได้เพิ่มเข้ามาเป็นค่าใช้จ่ายได้อีก นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้เด็กนักเรียนรู้จักประกอบอาชีพ สามารถนำกลับไปทำเป็นอาชีพที่บ้านได้ มีนักเรียนที่จบการศึกษาจาก โรงเรียน ท.3  นำไก่มาเลี้ยงเป็นอาชีพ หลังจากที่ไม่ได้ศึกษาต่อ และสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองด้วย