ทำไมซีพีเอฟถึงต้องช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่
เมื่อต้นปี 2561 คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์หรือ Egg Board ได้ขอความร่วมมือให้เอกชนลดการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ลง เพื่อทำให้สถานการณ์ราคาไข่ไก่หน้าฟาร์มเพิ่มขึ้น
แต่สถานะการณ์ในปัจจุบันยังไม่มีดีขึ้นเท่าที่คาดการณ์ไว้ จนทำให้ …
แต่สถานะการณ์ในปัจจุบันยังไม่มีดีขึ้นเท่าที่คาดการณ์ไว้ จนทำให้ …

ซีพีเอฟ เร่งส่งออกไข่ไก่ สร้างเสถียรภาพราคาช่วยเกษตรกรรายย่อย เพื่อแก้ปัญหาราคาไข่ไก่ในประเทศตกต่ำ

จากปัญหาราคาไข่ไก่ภายในประเทศตกต่ำ รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้องให้เอกชนรายใหญ่ของประเทศไทย “ซีพีเอฟ” ให้ช่วยเร่งผลักดันการส่งออกไข่ไก่ เพื่อระบายผลผลิตไข่ที่เกินกว่าความต้องการบริโภคในประเทศเพิ่มขึ้น

โดยได้รับโควต้าจากกรมปศุสัตว์ให้ส่งออกไข่เพิ่มขึ้นอีกเดือนละ 6,800,000 ฟอง ไปยังตลาดหลักที่ฮ่องกง และตะวันออกกลาง
ตลาดผู้บริโภคภายในประเทศไทยมีความสามารถรองรับการบริโภคไข่ไก่ได้ประมาณวันละ 41 ล้านฟอง แต่ในขณะที่เกษตรกรไทยมีความสามารถในการผลิตไข่ไก่ออกสู่ตลาดวันละ 44 ล้านฟอง
ช่วงราคาต่ำที่สุดฟองละ 2.20 บาท
สามารถขยับมาอยู่ที่ฟองละ 2.80 บาท
ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ทั่วประเทศลดการแบกรับภาระการขาดทุนลง ซึ่งมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ฟองละ 2.80-2.90 บาท ส่งผลให้เกษตรกรสามารถขายไข่ไก่ในราคาที่ดีขึ้น และไม่แพงจนเกินไป จนส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคไข่ไก่ที่เป็นโปรตีนที่ดีและมีราคาถูก
 
… เรื่องไข่ไก่เป็นสินค้าที่อ่อนไหวถูกไปก็กระทบคนเลี้ยง แพงไปก็กระทบคนกิน …