นครศรีธรรมราชตรวจสอบฟาร์มไก่ส่งกลิ่นเหม็น สั่งระงับให้ปรับปรุงได้มาตรฐาน

วันพฤหัสบดี ที่ 09 มกราคม พ.ศ. 2563, 11.12 น.

 

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีชาวบ้านบริเวณหมู่ที่ 7 ตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ร้องเรียนว่าประสบปัญหาได้รับกลิ่นเหม็นรบกวนจากมูลไก่ของฟาร์มไก่ไข่ตลอด 24 ชั่วโมง และมีแมลงวันเป็นจำนวนมาก เป็นฟาร์มไก่ไข่ไม่มีชื่อ อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟบ้านเกยเชน หมู่ที่ 7 ต.ควนชุม ซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่าฟาร์มไก่ดังกล่าวมีจำนวน 2 โรงเรือน มีไก่ประมาณ 3,000 ตัว เป็นการเลี้ยงแบบระบบปิด ผลกระทบมีกลิ่นเล็กน้อย และอยู่ระหว่างปลดระหว่างไก่ 1 โรงเรือน มีไก่จำนวน 1,000 ตัว ผลการตรวจสอบปรากฏว่า ฟาร์มไก่ดังกล่าวยังไม่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างโรงเรือน และไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. 2558 ทางคณะผู้ตรวจสอบแนะนำให้ผู้ถูกร้องดำเนินการ ดังนี้ ให้ปรับปรุงโรงเรือนที่ชำรุดให้พร้อมใช้งาน และให้ดำเนินการกำจัดแมลงวันภายในฟาร์มเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงแหล่งเชื้อโรค และหาวิธีลดกลิ่นจากมูลไก่ด้วย ซึ่งทางเจ้าของฟาร์มยินดีให้ความร่วมมือ
นอกจากนี้คณะตรวจสอบได้ขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมออกคำสั่งให้ระงับการดำเนินการกิจการจนกว่าจะได้รับอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์มต่อไป อย่างไรก็ตามระหว่างนี้ฟาร์มยังคงดำเนินการเลี้ยงไก่ได้จนกว่าไก่ไข่ที่กำลังเลี้ยงอยู่จะปลดระวางทั้งหมด  แต่หลังจากนั้นหากฟาร์มจะประกอบกิจการต่อไปต้องเข้าสู่กระบวนการขออนุญาตให้ถูกต้องตามระเบียบและขั้นตอนของกฎหมายต่อไป.