ปริมาณไข่ไก่ กำลังอยู่ในภาวะล้นตลาดกว่า 100 ล้านฟอง

104 วันที่ 26 พ.ค. 2563 12 แชร์

PauseMuteCurrent Time 0:09/Duration 3:07Loaded: 0%Progress: 0% FullscreenQuality นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยอมรับว่าปริมาณไข่ไก่ กำลังอยู่ในภาวะล้นตลาด โดยขณะนี้มีผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 41,000,000 ฟองต่อวัน ขณะที่การบริโภคภายในประเทศลดจาก 39,000,000 ฟอง เหลือเพียงวันละ 38,000,000 ฟองเท่านั้น

เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ห้างร้านหยุดกิจการ และนักท่องเที่ยวลดลง ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มลดฮวบ เหลือเพียงฟองละ 2.40 บาท ซึ่งต่ำกว่าต้นทุนการผลิตที่ 2.68 บาท ถึง 2.70 บาท ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงได้รับความเดือดร้อน

เบื้องต้นคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ หรือ Egg Board ได้วางแนวทางช่วยเหลือไว้แล้ว มีทั้งการผลักดันการส่งออกไข่ไก่, ปลดแม่ไก่ไข่ยืนกรง 3,000,000 ตัว เพื่อลดปริมาณการผลิต, เพิ่มช่องทางจำหน่ายไข่ไก่ผ่านร้านธงฟ้าทั่วประเทศ, งดนำไข่เชื้อพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ หรือ PS เข้าฟัก 5 – 10 สัปดาห์ เพื่อลดต้นทางของไข่ และจะเดินหน้าโครงการรณรงค์ให้ประชาชนหันมาบริโภคไข่ไก่มากขึ้น

ด้าน นายมงคล พิพัฒสัตยานุวงศ์ นายกสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ระบุว่า ขณะนี้เกษตรกรเข้าสู่ภาวะขาดทุนหนัก หลังประเทศผู้นำเข้า ได้แก่ ฮ่องกงและสิงคโปร์หันไปนำเข้าไข่ไก่จากประเทศอื่นทดแทนไข่ไก่จากไทย ส่งผลให้ไข่ไก่ที่ผลิตได้ตกค้างอยู่ในระบบรวมแล้วกว่า 100,000,000 ฟอง อยากขอให้รัฐบาลเข้าช่วยเหลือโดยด่วน โดยเฉพาะเรื่องเงินทุน เช่น อนุมัติให้สามารถกู้เงินปลอดดอกเบี้ยคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร หรือ คชก. เพื่อนำมาใช้หมุนเวียนในระบบผลิต และอยากให้ช่วยหาตลาดส่งออกคู่ค้าใหม่ๆ ให้กับเกษตรกรด้วย