ปศุสัตว์ปัตตานียกระดับการเลี้ยงนกกระทาสายบุรี เพิ่มโอกาสด้านตลาดมากยิ่งขึ้น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ปัตตานี – ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี ยกระดับการเลี้ยงนกกระทาสายบุรี เพื่อให้ได้มาตรฐานของกรมปศุสัตว์ เป็นการเพิ่มโอกาสด้านตลาดมากยิ่งขึ้น

วันนี้ (7 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานการพัฒนาการเลี้ยงนกกระทาไข่เป็นอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี เพื่อเข้าถึงบริการภาครัฐด้านปศุสัตว์ ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงปศุสัตว์ในพื้นที่ นายบัญชา สัจจาพันธ์ ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอสายบุรี นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเลี้ยงนกกระทาไข่ เข้าสู่ระบบฟาร์มมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ ภายใต้เมืองปศุสัตว์ปัตตานี 4.0

ทั้งนี้ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอสายบุรี ได้ติดตามการเลี้ยงนกกระทาไข่ จำนวน 6,000 ตัว ฟาร์มของ นายกามารูดิง สาและ ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 131 ม.4 ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี ปัจจุบันได้ผลผลิตไข่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ฟองต่อวัน ทางปศุสัตว์จึงแนะนำการบริหารจัดการฟาร์ม และปรับปรุงระบบการเลี้ยงให้ได้มาตรฐาน ตามรูปแบบฟาร์มมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ ภายใต้เมืองปศุสัตว์ปัตตานี 4.0 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค ปลอดภัย จะทำให้โอกาสด้านการตลาดขยายมากยิ่งขึ้น