ปศุสัตว์ไทยผนึกกรมเลี้ยงสัตว์ฯ สปป.ลาว ร่วมสกัดกั้น “ไข้หวัดนก” ชายแดน

โดย MGR Online

 

21 กุมภาพันธ์ 2560 16:11 น. (แก้ไขล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2560 17:22 น.)

ปศุสัตว์ไทยผนึกกรมเลี้ยงสัตว์ฯ สปป.ลาว ร่วมสกัดกั้น “ไข้หวัดนก” ชายแดน

เวทีการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพในการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรค ภายใต้โครงการความร่วมมือไทย-ลาว เฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดนก ครั้งที่ 1

หนองคาย – ปศุสัตว์ไทยผนึกกรมเลี้ยงสัตว์และการประมง สปป.ลาว ร่วมมือวางมาตรการป้องกันและสกัดกั้นโรคไข้หวัดนกตามแนวชายแดน มุ่งแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร หามาตรการป้องกันสกัดกั้นการระบาดของโรค

วันนี้ (21 ก.พ.) ที่ห้องประชุมโรงแรมอัศวรรณ อ.เมืองหนองคาย นายสัตวแพทย์ ไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์, นายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และ ดร.สัมพัน จันเพงไซ อธิบดีกรมเลี้ยงสัตว์และการประมง สปป.ลาว ได้ร่วมกันเปิดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพในการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรค ภายใต้โครงการความร่วมมือไทย-ลาว เฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดนก ครั้งที่ 1

นายสัตวแพทย์ ไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกขององค์การสุขภาพสัตว์โลก ตั้งแต่ต้นปี 2560 พบการติดเชื้อโรคมากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก พบเชื้อไข้หวัดนกทั้งหมด 13 สายพันธุ์ มีผู้ป่วยยืนยันว่าติดเชื้อโรคไข้หวัดนกจาก 16 ประเทศทั่วโลก จำนวน 856 ราย เสียชีวิตแล้ว 452 ราย ขณะที่สายพันธุ์ H7N9 มีผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ปี 2556-19 ม.ค. 2560 จำนวน 918 ราย ซึ่งเป็นผู้ป่วยรายใหม่ในประเทศจีนและฮ่องกง จำนวน 109 ราย

ส่วนในประเทศไทยมีการเฝ้าระวังโรคสัตว์ชายแดนอย่างเข้มงวดมาโดยตลอด ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการประสานความร่วมมือกับกรมเลี้ยงสัตว์และการประมง สปป.ลาว อย่างใกล้ชิด และได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารร่วมกันเพื่อทราบสถานการณ์ของโรคเพื่อหามาตรการป้องกันสกัดกั้นการระบาดของโรคมาโดยตลอด

ขณะที่ ดร.สัมพัน จันเพงไซ อธิบดีกรมเลี้ยงสัตว์และการประมง สปป.ลาว กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างลาว-ไทยในการเฝ้าระวังไข้หวัดนกนั้น ฝ่ายลาวได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนจากไทยด้วยดี ทั้งอุปกรณ์การปฏิบัติงาน การพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการให้มีความรู้ ความสามารถ ซึ่งขณะนี้ยังมีบางพื้นที่พบการแพร่ของโรคไข้หวัดนก สร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจ สังคม และความเดือดร้อนแก่ประชาชนไม่น้อย ทางลาวกำลังเร่งดำเนินการกำจัดปัญหานี้ให้หมดไป

ปศุสัตว์ไทยผนึกกรมเลี้ยงสัตว์ฯ สปป.ลาว ร่วมสกัดกั้น “ไข้หวัดนก” ชายแดน

ปศุสัตว์ไทยผนึกกรมเลี้ยงสัตว์ฯ สปป.ลาว ร่วมสกัดกั้น “ไข้หวัดนก” ชายแดน ปศุสัตว์ไทยผนึกกรมเลี้ยงสัตว์ฯ สปป.ลาว ร่วมสกัดกั้น “ไข้หวัดนก” ชายแดน