osod Online

วันพุธ ที่ 13 พ.ค. 2563

logo

ผู้เลี้ยงไก่ไข่เตรียมบุกพาณิชย์ จี้แก้ราคาร่วง ผลพวงห้ามส่งออก 30 วัน ตกค้างในระบบ 100 ล้านฟอง

เศรษฐกิจ

ไข่ล้นตลาดราคาร่วง

12 พ.ค. 2563 – 15:05 น.

ผู้เลี้ยงไก่ไข่เตรียมบุกพาณิชย์ สัปดาห์หน้า ร้องแก้ปัญหาไข่ไก่ราคาตก ผลจากห้ามส่งออก 30 วัน พบไข่ตกค้างในระบบ 100 ล้านฟอง

ผู้เลี้ยงไก่ไข่เตรียมบุกพณ. – นายมงคล พิพัฒสัตยานุวงศ์ นายกสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ กล่าวว่า ในสัปดาห์หน้า สมาคมฯ จะเดินทางไปกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เพื่อเรียกร้องให้กระทรวงช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ เนื่องจากขณะนี้ราคาไข่ไก่หน้าฟางลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉลี่ยไข่คละราคาลดลงไป 40 สตางค์เหลือประมาณฟองละ 2.40 บาทจากเดิมที่เคยราคา 2.80 บาทซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายห้ามการส่งออกไข่ไก่ 30 วัน จากกระแสไข่ไก่ขาดแคลนและมีราคาแพง ซึ่งเกิดจากผู้ค้าบางรายโก่งราคาและกักตุนสินค้าทำให้กระทรวงพาณิชย์ต้องเข้ามากำกับดูแล และมีนโยบายห้ามการส่งออกซึ่งจากประเด็นดังกล่าวแม้ว่ากระทรวงพาณิชย์จะยกเลิกคำสั่งห้ามการส่งออกแล้วตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา แต่เนื่องจากประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญคือฮ่องกงและสิงคโปร์ต่างหันไปสั่งนำเข้าไข่ไก่จากประเทศอื่น เช่น ออสเตรเลีย และประเทศในกลุ่มยุโรปทดแทนไข่ไก่จากประเทศไทย ส่งผลให้มีไข่ไก่ตกค้างอยู่ในระบบรวมแล้วกว่า 100 ล้านฟอง[X] Close

ดังนั้นสิ่งที่สมาคมต้องการให้กระทรวงพาณิชย์ให้ความช่วยเหลือคือการอนุมัติให้ผู้ส่งออกไข่ไก่ยืมเงิน คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตร (คชก.) เพื่อนำเงินไปใช้ในการซื้อไข่ไก่เพื่อการส่งออก โดยคาดว่าจะใช้เงินในส่วนนี้ประมาณ 250 ล้านบาท และหลังจากที่ผู้ส่งออกไข่ไก่สามารถระบายไข่ไก่ออกไปได้ก็จะนำเงินมาคืนภายใน 6 เดือน ทั้งนี้ เงินที่ยืมจะต้องปลอดดอกเบี้ย เนื่องจากผู้ประกอบการในระบบได้รับผลกระทบโดยตรงจากนโยบายของภาครัฐที่ห้ามการส่งออกจากที่ผ่านมาสามารถส่งออกได้วันละ 1-2 ล้านฟองต่อวัน ประกอบกับช่วงนี้เกิดภาวะแล้งและสภาพอากาศร้อนสูงมากทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่มีต้นทุนในการดูแลฟาร์มสูงขึ้นเช่นในบางพื้นที่ขาดน้ำที่จะใช้ในฟาร์มก็ต้องซื้อน้ำจากพื้นที่อื่นเข้ามาเพื่อใช้ในฟาร์มและลดความร้อนให้กับฟาร์ม

“สิ่งที่เกษตรกรอยากให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการคือให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอย่างเร็วที่สุดเพราะที่ผ่านมาสมาคมที่มีสมาชิกเป็นส่วนใหญ่ของผู้เลี้ยงไก่ไข่ทั่วประเทศ ให้ความร่วมมือกับภาครัฐมาโดยตลอดและเคยส่งสัญญาณไปว่าภาครัฐไม่ควรเข้ามาก้าวก่ายในเรื่องของกลไกตลาดโดยเฉพาะการห้ามการส่งออก เพราะจะทำให้ราคาตกต่ำและการแก้ไขปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ำใช้เวลายาวนานต่อไปนี้จึงอยากให้ภาครัฐรับฟังเสียงของเกษตรกรให้มากกว่าที่ผ่านมา หรือรับฟังเสียงทั่งสองฝ่าย ไม่ใช่เพราะกระแสในโซเชี่ยล “นายมงคล กล่าว