วันศุกร์ ที่ 5 มิ.ย. 2563

logo

พังงา ผุดไอเดีย อยากได้ข้าวสาร+ไข่ไก่ ไม่ให้ฟรี แต่ต้องเอาชยะมาแลก

พังงา

4 มิ.ย. 2563 – 23:08 น.

พังงา ผุดไอเดีย อยากได้ข้าวสาร+ไข่ไก่ ไม่ให้ฟรี แต่ต้องเอาชยะมาแลก

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. ที่ชุมชนบ้านคลองบ่อแสน หมู่ 3 ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประธานเปิดโครงการ “ขยะแลกข้าวสาร” โดยมี นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงา พร้อมด้วย จนท.พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ส่วนราชการเกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนท้องที่ และประชาชน เข้าร่วม

นายจำเริญ กล่าวว่า “ธนาคารขยะ” หรือ โครงการ “ขยะแลกข้าวสาร” เกิดจากการที่ผู้นำชุมชนและคนในชุมชน ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน ด้วยการนำขยะชนิดต่าง ๆ มาทำการคัดแยกเพื่อจำหน่ายให้กับพ่อค้ารับซื้อขยะรีไซเคิล และนำรายได้ที่ได้จากการขายขยะมาใช้ในกิจกรรมในชุมชนเอง

สำหรับการดำเนินการของชุมชนทั้ง 2 แห่งนี้ ด้วยการนำขยะจากบ้านเรือนในชุมชนที่สามารถเปลี่ยนเป็นมูลค่าได้ มาแลกเปลี่ยนกับข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช และปลากระป๋อง

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า ส่วนกิจกรรมวันนี้ โดยจังหวัดพังงาร่วมกับแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงา และพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคต่าง ๆ เข้ามาดำเนินกิจกรรมขยะแลกข้าวสารให้กับทุกหลังคาเรือนในชุมชนทั้ง 2 แห่ง เพื่อเป็นกำลังใจและให้ประชาชนได้ตระหนักในการจัดการขยะในบ้านเรือนของตนเองรวมถึงในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การใส่ใจดูแลเรื่องสุขภาพ อนามัย ความสะอาด จะเป็นภูมิคุ้มกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคต่าง ๆ