วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2562 อุตสาหกรรมจังหวัดพังงาร่วมกับบริษัท เอส.อี.พี.เวิร์ลไวด์ จำกัด เครือข่ายธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา มอบโรงเลี้ยงไก่เคลื่อนที่ พร้อมทั้งอาหารและอุปกรณ์เลี้ยงไก่ให้กับ โรงเรียนเพื่อชีวิตพังงา(เบลูก้าอุปถัมภ์) เพื่อใช้เลี้ยงไก่ไว้เป็นอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนของโรงเรียน