โดยเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ราคาไข่ไก่คละ เฉลี่ยอยู่ที่ฟองละ 2 บาท 80 สตางค์ และล่าสุดช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้ ราคาไข่ไก่เฉลี่ยอยู่ที่ฟองละ 2 บาท 83 สตางค์ ขณะที่ต้นทุนการผลิตไข่ไก่ เฉลี่ยอยู่ที่ฟองละ 2 บาท 62 สตางค์

สำหรับผลผลิตไข่ไก่ปีนี้ กรมปศุสัตว์คาดว่าจะมีปริมาณ 14,810 ล้านฟอง ลดลงจากปีที่แล้ว 8 % โดยคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ จะดำเนินการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่อย่างต่อเนื่อง ด้วยการปรับลดการผลิตไข่ไก่ให้เหมาะสม และเร่งรณรงค์เพิ่มการบริโภคไข่ไก่ในประเทศ ให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 300 ฟอง ต่อคน ต่อปี รวมทั้งผลักดันการส่งออกไข่ไก่ส่วนเกิน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ำอีก และทำให้ราคาไข่ไก่มีเสถียรภาพ โดยราคาไข่ไก่มีแนวโน้มอาจขยับขึ้นได้อีก