รักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ตามนโยบายประชารัฐ
7 ต.ค. 2018 20:34:51

กทม. 7 ต.ค.- ตั้งแต่ปี 59 ราคาไข่ไก่ตกต่ำหนัก ผู้เลี้ยงรายย่อย-รายกลางต้องเลิกเลี้ยงไก่ไข่ไปกว่า 5 หมื่นราย แต่ปีนี้กรมปศุสัตว์ร่วมกับเอกชนแก้ปัญหาไข่ไก่ล้นตลาดหลายมาตรการเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ ติดตามจากรายงาน.-สำนักข่าวไทย