ไข่ ทั้งไข่เป็ดและไข่ไก่สด กรมการค้าภายใน ยังให้คงราคาขายไว้เท่าเดิมกับเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยไข่เป็ด ขายที่ฟองละ 4.50 บาท ถึง 4.60 บาท ไข่ไก่ เบอร์ 2 ฟองละ 3.10 บาท ถึง 3.20 บาท และไข่ไก่ เบอร์ 3 ฟองละ 3 บาท ถึง 3.10 บาท

ผักสด กลุ่มนี้มีการเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีก 1 รายการ ได้แก่ ผักชี ราคาลดลงอีกขีดละ 4 บาท วันนี้ขายที่ขีดละ 20-21 บาท ส่วนผักชนิดอื่นๆ ราคายังเท่าเดิม เช่น พริกขี้หนู จินดา ขายที่ขีดละ 5-6 บาท

และผลไม้ตามฤดูกาล ทุกรายการยังขายปลีกในราคาเดิม อย่างเช่น กล้วยหอมทอง ขายที่ผลละ 6-7 บาท และส้มเขียวหวาน กิโลกรัมละ 45 ถึง 50 บาท

ราคาเนื้อสัตว์
หมูเนื้อแดง               กก.ละ                   120-125   บาท
ไก่สดทั้งตัว(ไม่รวมเครื่องใน) กก.ละ                     70-75   บาท
ปลานิล                  กก.ละ                     60-75   บาท
กุ้งขาว (70-80 ตัว/กก.)    กก.ละ                  180-210   บาท

ราคาไข่
ไข่เป็ด                   ฟองละ                    4.50-4.60  บาท
ไข่ไก่ เบอร์ 2          ฟองละ                    3.10-3.20  บาท
ไข่ไก่ เบอร์ 3          ฟองละ                    3.00-3.10  บาท

ราคาผัก
มะนาว(เบอร์1-2)         ผลละ                       3-3.50 บาท
แตงกวา                      กก.ละ                      22-25  บาท
ถั่วฝักยาว                   กก.ละ                      40-42  บาท
ผักชี                            ขีดละ                       20-21  บาท
พริกขี้หนู(จินดา)           ขีดละ                        5-6   บาท

ราคาผลไม้
ทุเรียนชะนี                  กก.ละ                    80-90  บาท
มังคุด(ผิวมัน)                กก.ละ                    60-80  บาท
กล้วยหอมทองใหญ่             ผล ละ                     6-7   บาท
ส้มเขียวหวาน(เบอร์ 5)        กก.ละ                    45-50  บาท

ที่มา:กรมการค้าภายใน