ราคาไข่ไก่ประจำวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 ไข่คละหน้าฟาร์มที่น้ำหนัก 20.5 กิโลกรัม ซื้อ-ขายราคา 2.40 บาท/ฟอง. ปรับขึ้นจากเดิม 20 สตางค์/ฟอง

 

ราคาไข่