ราคาไข่ไก่ประจำวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม2561 ไข่คละหน้าฟาร์มที่น้ำหนัก 20.5 กิโลกรัม ซื้อ-ขายราคา 2.20 บาท/ฟอง. ปรับลงจากเดิม 40 สตางค์/ฟอง