ราคาไข่ไก่ประจำวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 ไข่คละหน้าฟาร์มที่น้ำหนัก 20.5 กิโลกรัมขึ้นไป ซื้อ-ขายราคา 2.30 บาท/ฟอง.