ราคาไข่ไก่ประจำวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ไข่คละหน้าฟาร์มที่น้ำหนัก 20.5 กิโลกรัมขึ้นไป ซื้อ-ขายราคา 2.50 บาท/ฟอง. ปรับขึ้นจากเดิม 30 สตางค์/ฟอง