ราคาไข่ไก่ประจำวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559ไข่คละหน้าฟาร์มซื้อขาย ราคา 3.20 บาท/ฟอง (20.5 กก./ตั้ง)ปรับลงจากเดิม 10 สะตางค์/ฟองราคาไข่รับลงจากเดิม 10 สตางค์/ฟอง