ราคาไข่ไก่ประจำวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 ไข่คละหน้าซื้อขาย ราคา 2.70 บาท/ฟอง. ปรับขึ้นจากเดิม 10 สตางค์/ฟอง