ราคาไข่ไก่ประจำวันพุธที่ 15 พฤษจิกายน 2560 ไข่คละหน้าฟาร์มที่น้ำหนัก 20.5 กิโลกรัมซื้อขาย ราคา 2.40 บาท/ฟอง. ปรับขึ้นจากเดิม 10 สตางค์/ฟอง