ราคาไข่ไก่ประจำวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 ไข่คละหน้าฟาร์มที่น้ำหนัก 20.5 กิโลกรัมซื้อขาย ราคา 2.40 บาท/ฟอง. ปรับลงจากเดิม 10 สตางค์/ฟอง