ราคาไข่ไก่ประจำวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 ไข่คละหน้าฟาร์มที่น้ำหนัก 20.5 กิโลกรัม ซื้อ-ขายราคา 2.20 บาท/ฟอง. ปรับขึ้นจากเดิม 10 สตางค์/ฟอง