ราคาไข่ไก่ประจำวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 ไข่คละหน้าฟาร์มที่น้ำหนัก 20.5 กิโลกรัมขึ้นไป ซื้อ-ขายราคา 2.40 บาท/ฟอง.