ราคาไข่ไก่ประจำวันอังคารที่ 2 ตุลาคม2561 ไข่คละหน้าฟาร์มที่น้ำหนัก 20.5 กิโลกรัม ซื้อ-ขายราคา 2.60 บาท/ฟอง. ปรับลงจากเดิม 10 สตางค์/ฟอง