ราคาไข่ไก่(สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าเเละส่งออกไข่ไก่)ประจำวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 ไข่คละหน้าฟาร์มที่น้ำหนัก 20.5 กิโลกรัมขึ้นไป ซื้อ-ขายราคา 2.80 บาท/ฟอง.ปรับขึ้นจากเดิม 10 สตางค์/ฟอง

 

ราคาสหกรณ์แปดริ้ว 2.70 บาท/ฟอง