ราคาไข่ไก่(สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าเเละส่งออกไข่ไก่)ประจำวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 ไข่คละหน้าฟาร์มที่น้ำหนัก 20.5 กิโลกรัมขึ้นไป ซื้อ-ขายราคา 2.90 บาท/ฟอง.ปรับขึ้นจากเดิม 10 สตางค์/ฟอง

 

ราคาสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว 2.80 บาท/ฟอง