ราคาไข่ไก่(สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าเเละส่งออกไข่ไก่)ประจำวันศุกรที่ 19 กรกฏาคม 2562 ไข่คละหน้าฟาร์มที่น้ำหนัก 20.5 กิโลกรัมขึ้นไป ซื้อ-ขายราคา 3.00 บาท/ฟอง.ปรับขึ้นจากเดิม 10 สตางค์/ฟอง