ราคาไข่ไก่(สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าเเละส่งออกไข่ไก่)ประจำวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษจิกายน 2562 ไข่คละหน้าฟาร์มที่น้ำหนัก 20.5 กิโลกรัมขึ้นไป ซื้อ-ขายราคา 2.80 บาท/ฟอง.(สหกรณ์แปดริ้ว 2.70)ปรับลงจากเดิม 10 สตางค์/ฟอง