ราคาไข่ไก่(สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าเเละส่งออกไข่ไก่)ประจำวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 ไข่คละหน้าฟาร์มที่น้ำหนัก 20.5 กิโลกรัมขึ้นไป ซื้อ-ขายราคา 2.50 บาท/ฟอง.ปรับขึ้นจากเดิม 20 สตางค์/ฟอง