ราคาไข่ไก่(สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าเเละส่งออกไข่ไก่)ประจำวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 ไข่คละหน้าฟาร์มที่น้ำหนัก 20.5 กิโลกรัมขึ้นไป ซื้อ-ขายราคา 2.80 บาท/ฟอง.ปรับขึ้นจากเดิม 20 สตางค์/ฟอง