ราคาไข่ไก่(สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว)ประจำวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ไข่คละหน้าฟาร์มที่น้ำหนัก 20.5 กก./ตั้ง ขึ้นไป ซื้อ-ขายราคา 2.30 บาท/ฟอง. (ปรับลงจากเดิม 10 สตางค์/ฟอง)

ราคาสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าเเละส่งออกไข่ไก่  2.40 บาท/ฟอง