ราคาไข่ไก่(สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว)ประจำวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 ไข่คละหน้าฟาร์มที่น้ำหนัก 20.5 กก./ตั้ง ขึ้นไป ซื้อ-ขายราคา 2.50 บาท/ฟอง.