*วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 8.00น. *เรียนเชิญเกษตกรผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยทั่วประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากราคาไข่ไก่ตกต่ำ ร่วมกันยื่นหนังสือร้องเรียนถึงนายกรัฐมนตรี ณ สํานักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

เป็นที่ทราบกันดีว่าราคาในช่วงปีที่ผ่านมาจนมาถึงปีนี้ และอาจจะรวมถึงปีหน้า ราคาไข่ตกต่ำมาอย่างต่อเนื่อง สวนทางกับราคาอาหารสัตว์เเละพันธุ์ไก่ จึงอยากเรียนเชิญพี่น้องเกษตกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ที่ได้รับผลกระทบจากราคาไข่ไก่ตกต่ำในครั้งนี้ จากทั่วประเทศ ร่วมมือร่วมใจปกป้องอาชีพเลี้ยงไก่ไข่ของท่าน ด้วยการรวมพลังร่วมตัวกันยื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายกรัฐมลตรี เเละร่วมเเสดงความคิดเห็นของท่าน เพื่อเป็นเเนวทางการแก้ไขปัญหาราคาไข่ตกต่ำในครั้งนี้

มากันยิ่งมากยิ่งมีมีประสิทธิภาพ ให้หน่วยงานภาครัฐเห็นว่าเราเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหานี้จริงๆ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0864134831 สุนทร ..  ID Line  : farmkaikhai