Home

“วีระพงศ์เจริญฟาร์ม” ไข่นกกระทาเงินล้าน ยกระดับสมาร์ทเกษตร ตอบเทรนด์ยุคใหม่

สยามรัฐออนไลน์ 16 พฤศจิกายน 2563 12:08 น. เศรษฐกิจ

“วีระพงศ์เจริญฟาร์ม”ผู้ประกอบการธุรกิจฟาร์มเลี้ยงนกกระทาครบวงจร จ.อ่างทอง ต้นแบบของสมาร์ทเกษตรด้วยการยึดมั่นแนวทางสร้างมาตรฐานความสะอาดปลอดภัย และพัฒนาแปรรูปเป็น“ไข่นกกระทาต้มสุข” บรรจุซองสำเร็จรูปรองรับเทรนด์ผู้บริโภคยุคใหม่ หนุนธุรกิจเติบโตต่อเนื่อง

ชิชญาส์ วีระพงศ์ ทายาทธุรกิจรุ่น 3 ของบริษัท วีระพงศ์เจริญ ฟาร์ม จำกัด ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงนกกระทารายใหญ่ จ.อ่างทอง เปิดเผยว่า ครอบครัวยึดอาชีพนี้มาตั้งแต่รุ่นปู่เมื่อกว่า 30 ปีที่แล้ว เริ่มต้นด้วยการเป็นพ่อค้าคนกลาง รับซื้อไข่และเนื้อนกกระทาจากผู้เลี้ยงมาขายต่อตามตลาดนัดต่างๆ ซึ่งจากแนวโน้มผู้บริโภคนิยมรับประทานไข่และเนื้อนกระทาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ประกอบการสะสมประสบการณ์ในอาชีพมาต่อเนื่อง จึงผันตัวมาทำฟาร์มเลี้ยงนกกระทาเอง

หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ “วีระพงศ์เจริญฟาร์ม” ขึ้นสู่แนวหน้าในหมู่ผู้ประกอบการธุรกิจนี้เกิดจากเมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว ยกระดับฟาร์มสู่มาตรฐานระดับสากลด้วยการปรับโครงสร้างฟาร์มมาเลี้ยงนกกระทาด้วยระบบปิด(Evap)ช่วยเพิ่มความมั่นใจแก่ผู้บริโภค อีกทั้งยังพาสินค้าไปวางขายยังตลาดใหม่ๆ โดยเฉพาะกลุ่มโมเดิร์นเทรดที่มีกำลังซื้อสูงได้สำเร็จ

เมื่อธุรกิจเข้าสู่ยุค 3 ชิชญาส์ ซึ่งเติบโตและคลุกคลีในอาชีพนี้มาตลอด รวมถึงสำเร็จการศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง เข้ามารับไม้ต่อโดยสานต่อแนวทางสร้างมาตรฐานธุรกิจให้เป็นที่ยอมรับแก่ผู้บริโภคควบคู่ต่อยอดธุรกิจด้วยการตั้งบริษัทดับเบิ้ลยู อาร์ พี แอนด์ โปรดักส์ จำกัด(WRP)ดำเนินธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็น “ไข่นกกระทาต้มสุข” ช่วยเพิ่มมูลค่า และแก้ปัญหาสินค้าล้นตลาดราคาตกต่ำ

“ที่ผ่านมาผู้ประกอบการธุรกิจฟาร์มเลี้ยงนกกระทาไข่ ช่วงที่ผลผลิตออกมาพร้อมๆกันจำนวนมากมักจะประสบปัญหาสินค้าล้นตลาด ราคาตกต่ำ ขายไม่ออก พอผมเข้ามารับช่วงธุรกิจต่อก็เลยมุ่งสร้างโรงงานแปรรูปไข่นกกระทาต้มสุข ซึ่งสามารถเก็บไว้ได้นานและเหมาะกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคปัจจุบันที่เน้นง่ายและสะดวก”ทายาทธุรกิจ รุ่น 3 เผย

นอกจากนั้นหนึ่งในพลังที่ช่วยเสริมศักยภาพยกระดับธุรกิจคือ กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐของกระทรวงอุตสาหกรรม ผ่านธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)หรือ SME D Bank ที่เข้ามาสนับสนุนเงินทุนใช้ในการพัฒนาเครื่องจักรทันสมัยในการแปรรูปไข่นกกระทาต้มสุก

โดยจุดเด่นของที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ของวีระพงศ์เจริญฟาร์ม ได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างสูง เนื่องจากผลิตไข่นกกระทาเกรด A ได้กว่า 90% โดยไข่แดงจะอยู่ตรงกลางฟอง สดใหม่จากฟาร์ม รวมถึงผลิตภายใต้โรงงานแปรรูปที่ได้มาตรฐานรับรองระดับสากล ทั้ง GMP,HACCP และฮาลาล เมื่อสินค้ามีทั้งคุณภาพ และมาตรฐาน การหาตลาดจึงไม่ใช่เรื่องยาก โดยปัจจุบันกว่า 70% ส่งเข้าโมเดิร์นเทรดอีก 30% ผ่านตลาดค้าส่งต่างๆกระจายสินค้าไข่นกกระทาต้มสุกไปทั่ว

ชิชญาส์เผยด้วยว่า ขณะนี้ วีระพงศ์เจริญฟาร์มมีทั้งหมด 20 โรงเรือน แต่ละโรงเรือนเลี้ยงนกกระทาประมาณ 4 หมื่นตัว มีกำลังการผลิตไข่นกกระทาประมาณ 30 ล้านฟองต่อเดือน โดยแผนการตลาดในอนาคตที่ตั้งใจไว้ จะพัฒนามาตรฐานสู่การส่งออกไข่นกกระทา ก้าวสู่การเป็นเกษตรอุตสาหกรรมยุคดิจิทัล