ราคาไข่

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2559

โดย : บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร อ่านแล้ว 242 ครั้ง
  • สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2559

รูปภาพ :

สินค้าเกษตรสัปดาห์นี้ ส่วนใหญ่ราคาทรงตัว ยกเว้นข้าวมีราคาเพิ่มขึ้น ส่วนไข่ไก่ราคาลดลง

ข้าวโพด : ราคาทรงตัว

ปริมาณผลผลิตข้าวโพดที่เข้าสู่ท้องตลาดสมดุลกับความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์เท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่หาบละ 480 บาท

สำหรับราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 รอบส่งมอบเดือนธันวาคม อยู่ที่ 350.75 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในอเมริกาใต้

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

ในสัปดาห์นี้ปริมาณถั่วเหลืองที่เข้าสู่ท้องตลาด ใกล้เคียงกับความต้องการใช้ผลผลิตถั่วเหลือง โดยราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าสัปดาห์นี้ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 16.60 บาท

ด้านราคาซื้อขายกากถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 รอบส่งมอบเดือนธันวาคม ราคาอยู่ที่ 316.40 ดอลลาร์/ชอร์ตตัน ส่วนถั่วเหลืองส่งมอบเดือนมกราคม ราคาอยู่ที่ 1,034.25 เซนต์/ บุชเชล เป็นราคาที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการปรับตัวเลขการใช้ไบโอดีเซลเพิ่มขึ้นทำให้มีความต้องการถั่วเหลืองในสหรัฐมากขึ้น

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

ความต้องการใช้ผลผลิตปลาป่นโดยรวมในสัปดาห์นี้ทรงตัว ยกเว้นปลาป่นเกรดกุ้ง ที่ปรับตัวลดลงเนื่องจากมีความต้องการในการใช้น้อยลง จากกิโลกรัมละ 46 บาท เป็นกิโลกรัมละ 43 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60โปรตีนขึ้นไป ทรงตัวที่ กิโลกรัมละ 35.70 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน กิโลกรัมละ 32.20 บาท

สำหรับปลาป่นคุณภาพรองลงมาปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 33.70 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 เกรดที่สูงกว่า 56 โปรตีนขึ้นไป กิโลกรัมละ 27.20 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น

การซื้อขายข้าวในตลาดต่างประเทศสัปดาห์นี้คึกคัก ส่งผลให้ราคาข้าวโดยรวมเพิ่มขึ้น ข้าว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. จากราคาตันละ 365 ดอลลาร์ เป็นตันละ 373 ดอลลาร์ ขณะที่ ปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลง จากตันละ 333 ดอลลาร์ เป็นตันละ 332 ดอลลาร์

ด้านการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศ ราคาข้าว 100% ชั้น 2 เพิ่มขึ้น จากราคากระสอบละ 1,150 บาท เป็นกระสอบละ 1,180 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ทรงตัวที่กระสอบละ 1,040 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคายืนแข็ง

สัปดาห์นี้ความต้องการบริโภคเนื้อสุกรมีอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ปริมาณสุกรที่เข้าสู่ตลาดมีใกล้เคียงกับช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสัปดาห์นี้ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 62-67 บาท ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ยืนที่ราคาตัวละ 1,600 บาท (บวกลบ 64)

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

ผลผลิตไก่ใหญ่ที่เข้าสู่ตลาดในสัปดาห์นี้มีอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ความต้องการบริโภคเนื้อไก่ยังทรงตัว โดยราคาประกาศรับซื้อไก่เนื้อหน้าโรงงานชำแหละสัปดาห์นี้เท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 35 บาท สำหรับลูกไก่เนื้อ อยู่ที่ตัวละ 14.50 บาท ด้านลูกไก่ไข่ อยู่ที่ตัวละ 25 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาลดลง

ความต้องการบริโภคไข่ไก่ในสัปดาห์มีน้อย สวนทางกับปริมาณไข่ไกที่เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม จากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดสัปดาห์นี้ปรับตัวลดลง จากราคาฟองละ 2.70 บาท เป็นราคาฟองละ 2.60 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

—————————————

ที่มา : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)