สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์วันที่ 20-24 พฤษภาคม 2562

24 พฤษภาคม 2562 | โดย บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์วันที่ 20-24 พฤษภาคม 2562

24 พฤษภาคม 2562 | โดย บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
1,069

ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์นี้ ข้าวโพดและข้าวราคาลดลง

ข้าวโพด : ราคาลดลง

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์สัปดาห์นี้ราคาลดลง จากราคาหาบละ 549 บาท เป็นหาบละ 534 บาท เนื่องจากในสัปดาห์ที่ผ่านมาผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ขณะที่ความต้องการยังคงทรงตัว

ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม ราคาอยู่ที่ 394.5 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่แข็งตัวขึ้น เนื่องจากกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) ได้รายงานความคืบหน้าการเพาะปลูกถั่วเหลืองของสหรัฐฯ ที่ขยับขึ้นมาอยู่ที่ 49% เพิ่มจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 19% แต่ยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงเวลาเดียวกันของห้าปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 80% โดยความคืบหน้าล่าสุดในการเพาะปลูกข้าวโพดในเกือบทุกรัฐหลักช้ากว่าค่าเฉลี่ย โดยเฉพาะรัฐอินเดียน่าและรัฐโอไฮโอความคืบหน้า ณ ปัจจุบันต่ำกว่า 15% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยซึ่งอยู่ที่ประมาณ 60%-70% อีกทั้งได้คาดการณ์สภาพอากาศว่าจะยังมีฝนปริมาณมากและอุณหภูมิต่ำกว่าค่าปกติ โดยเฉพาะแถบตะวันตกและบริเวณตอนเหนือของพื้นที่เพาะปลูกหลัก แนวโน้มราคาข้าวโพดต่างประเทศน่าจะเพิ่มขึ้น

        แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะเพิ่มขึ้น

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าสัปดาห์นี้ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 14.20 บาท โดยความต้องการซื้อกากถั่วของจีนลดลงมาก เนื่องจากมาตรการทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ทำให้มีผลผลิตถั่วเหลืองล้นตลาด รวมถึง ขณะนี้เป็นช่วงผลผลิตกากถั่วเหลือง สหรัฐฯ บราซิล และอาเจนตินา เข้าสู่ตลาดมาก จึงทำให้ราคากากถั่วเหลืองมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เมล็ดถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม ราคาอยู่ที่ 828.5 เซนต์/บุชเชล และ กากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม ราคาอยู่ที่ 298.3 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ช็อตตัน สัปดาห์นี้ ชาวไร่ในสหรัฐฯ เพาะปลูกถั่วเหลืองแล้ว 19% เพิ่มขึ้นมา 10% แต่ยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอยู่มากซึ่งอยู่ที่ 47% อีกทั้งพยากรณ์อากาศคาดว่าจะยังคงมีภาวะฝนตกอยู่ รวมถึงคาดการณ์ว่าชาวไร่อาจจะหันมาปลูกถั่วเหลืองมากขึ้น เพราะช่วงเวลาปลูกข้าวโพดใกล้จะสิ้นสุดลงในเร็วๆนี้ โดยถั่วเหลืองมีช่วงเวลาเริ่มปลูกที่ช้ากว่าข้าวโพด ทางด้านอุปสงค์ สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ในช่วงที่ผ่านมาเพิ่มความกังวลให้กับตลาดมากขึ้น โดย USDA ได้รายงานยอดส่งออกถั่วเหลืองจากสหรัฐฯ จำนวน 131,000 ตัน ซึ่งสหรัฐฯ ได้จำกัดยอดสั่งซื้อถั่วเหลืองจากจีน แนวโน้มราคาถั่วเหลืองตลาดต่างประเทศน่าจะทรงตัว

         แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะลดลง


ปลาป่น : ราคาทรงตัว

หลังจากเปิดอ่าวไทย การจับปลาทำได้ดี ขณะที่ต่างชาติมีคำสั่งซื้อเข้ามาต่อเนื่อง ส่งผลให้สัปดาห์นี้ ราคาปลาป่นโดยรวมทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคากิโลกรัมละ 38.00 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 33.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคากิโลกรัมละ 30.70 บาท

ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 30.20 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 26.70 บาท

         แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

  

ข้าว : ราคาลดลง

สัปดาห์นี้ราคาข้าวลดลงจากค่าเงินบาทผันผวน โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 429 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นตันละ 423 ดอลลาร์สหรัฐฯ  ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. จากราคาตันละ 377 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นตันละ 372 ดอลลาร์สหรัฐฯ

ADVERTISEMENT

ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ราคาไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ยืนราคาอยู่ที่กระสอบละ 1,210 บาท ส่วนราคาปลายข้าวเอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 1,050 บาท

         แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะทรงตัว


สุกร : ราคาทรงตัว

ความต้องการบริโภคเนื้อสุกรในสัปดาห์นี้ยังมีอย่างต่อเนื่อง แต่เพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้บริโภค เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทุกภูมิภาคจึงยังคงรักษาระดับราคาสุกรที่ 75 บาทต่อกิโลกรัม โดยราคาประกาศของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติอยู่ที่กิโลกรัมละ 75 บาท

ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาเพิ่มขึ้นจากตัวละ 2,100 บาท เป็นตัวละ 2,200 บาท (บวก/ลบ 74)

        แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะยืนแข็ง

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

การบริโภคเนื้อไก่ดีขึ้นหลังเปิดภาคเรียน ขณะเดียวกันผู้ผลิตไม่เข้าเลี้ยงไก่เพิ่ม เพื่อระวังไม่ให้มีไก่ใหญ่เหลือสะสม ทำให้ปริมาณผลผลิตสมดุลกับการบริโภค ส่งผลให้ราคาประกาศไก่เนื้อหน้าฟาร์มของสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 35 บาท

​        ด้านลูกไก่เนื้อราคาทรงตัวที่ตัวละ 11.50 บาท และลูกไก่ไข่ยืนราคาที่ตัวละ 22 บาท 

         แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว


ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

ความต้องการบริโภคไข่ไก่หลังเปิดภาคเรียนปรับเพิ่มขึ้น และสมดุลกับปริมาณผลผลิตที่เข้าสู่ท้องตลาด ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ สัปดาห์นี้ยืนราคาที่ฟองละ 2.80 บาท

           แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะยืนแข็ง

 

————————————————

ที่มา : สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 02-766-7343-5
E-mail : pr@cpf.co.th