สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 22-26 กรกฎาคม 2562

 
26 กรกฎาคม 2562 | โดย บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์นี้ ข้าวโพดและสุกรลดลง ข้าวราคาเพิ่มขึ้น

ข้าวโพด : ราคาลดลง

            ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ในสัปดาห์นี้ลดลง จากหาบละ 549 บาท เป็นหาบละ 540 บาท เนื่องจากพ่อค้าทยอยนำผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสต๊อคออกสู่ตลาด เพื่อรอการเก็บเกี่ยวในฤดูกาลใหม่กลางเดือนสิงหาคมนี้

ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 24 กรกฏาคม 2562 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนกันยายน ราคาอยู่ที่ 424 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาข้าวโพดอ่อนตัวลง โดยข้าวโพดฤดูกาล 2019/20 ของสหรัฐอเมริกา ที่กำลังเติบโตอยู่ถูกประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก (Good to Excellent) 57% ลดลงมาจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 1% และยังคงต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 72% สภาพพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดโดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เนื่องจากฝนตกเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามปริมาณฝนที่ตกอย่างจำกัดในสัปดาห์นี้ ทำให้บริเวณพื้นที่เพาะปลูกตอนกลางเริ่มที่จะแห้งขึ้น ทางด้านอุปสงค์ฝั่งสหรัฐฯ คาดว่าจะยังคงมีปริมาณที่น้อยอยู่ เนื่องจากปัจจุบันราคาผลผลิตในสหรัฐฯ ยังคงสูงกว่าประเทศผู้ผลิตหลักอื่นๆ นักวิเคราะห์คาดว่ายอดสั่งซื้อข้าวโพดฤดูกาล 2018/19 ในสัปดาห์ที่ผ่านมาจะอยู่ในช่วง 150,000- 400,000 ตัน โดยแนวโน้มราคาตลาดต่างประเทศน่าจะทรงตัว

            แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าในสัปดาห์นี้ ทรงตัวที่กิโลกรัมละ 14.50 บาท โดยผลผลิตถั่วเหลืองที่ออกสู่ตลาดกับปริมาณการใช้ยังคงสมดุลกัน

ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เมล็ดถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนสิงหาคม ราคาอยู่ที่ 891 เซนต์/บุชเชล และกากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนสิงหาคม ราคาอยู่ที่ 306.5 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ช็อตตัน เป็นราคาที่แข็งตัวขึ้น โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ประเมินสภาพถั่วเหลืองในสัปดาห์นี้อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก (Good to Excellent) ที่ 54% แต่ยังต่ำกว่าของปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 70% ส่วนการส่งออกถั่วเหลืองของสหรัฐฯ ปัจจุบันยังล่าช้า นักวิเคราะห์คาดว่าจะมีรายงานยอดการยกเลิกสั่งซื้อถั่วเหลืองจากสหรัฐฯ มากถึง 100,000 ตันในสัปดาห์นี้ อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าผู้แทนทางการค้าของสหรัฐฯ กำลังจะเดินทางไปจีน เพื่อพบหารือกับผู้แทนทางการค้าของจีนในวันจันทร์ที่จะถึงนี้

            แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองตลาดต่างประเทศน่าจะทรง


ปลาป่น : ราคาทรงตัว

ความต้องการใช้ปลาป่นสัปดาห์นี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมทรงตัว โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคากิโลกรัมละ 37.00 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป กิโลกรัมละ 31.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน กิโลกรัมละ 28.70 บาท

ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 28.20 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 25.70 บาท

           แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

 

ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น

ตลาดซื้อขายข้าวต่างประเทศในสัปดาห์นี้คึกคัก ส่งผลให้ราคาข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้น จากตันละ 428 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นตันละ 431 ดอลลาร์สหรัฐฯ  ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ยืนราคาที่ตันละ 386 ดอลลาร์สหรัฐฯ

ADVERTISEMENT

ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาเพิ่มขึ้นจากกระสอบละ 1,180 บาทเป็นกระสอบละ 1,190 บาท และปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาทรงตัวอยู่ที่กระสอบละ 1,050 บาท

          แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคาลดลง

การบริโภคเนื้อสุกรสัปดาห์นี้ทรงตัว เนื่องจากสภาวะฝนตกในหลายพื้นที่ ด้าน กรมปศุสัตว์ และภาคเอกชน ได้ให้ความร่วมมือ เฝ้าระวัง และเข้มงวดในมาตรการป้องกันโรค ASF ขณะที่ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสัปดาห์นี้ ลดลงอยู่ที่กิโลกรัมละ 67-75 บาท ซึ่งเป็นผลทางจิตวิทยาจากข่าวลือโรคระบาด

ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 1,900 บาท (บวก/ลบ 66)

         แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

เนื่องจากสัปดาห์นี้การบริโภคเนื้อไก่ทรงตัว ส่งผลให้ราคาประกาศไก่เนื้อหน้าฟาร์มของสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 37 บาท

ด้านลูกไก่เนื้อราคาตัวละ 14.50 บาท และลูกไก่ไข่ราคาตัวละ 28 บาท

         แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้ ราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ทรงตัวที่ฟองละ 3.00 บาท เนื่องจากสัปดาห์นี้การบริโภคทรงตัว

           แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว