สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์วันที่ 29 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562

2 สิงหาคม 2562 | โดย บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
867

ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์นี้ ข้าวโพดลดลง ส่วนข้าวราคาเพิ่มขึ้น

 

ข้าวโพด : ราคาลดลง

            สัปดาห์นี้ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูกาลใหม่เริ่มมีการเก็บเกี่ยว ผลผลิตเริ่มทยอยออกสู่ตลาดมากขึ้น ส่งผลให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ลดลง จากหาบละ 540 บาท เป็นหาบละ 534 บาท

ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 31 กรกฏาคม 2562 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนกันยายน ราคาอยู่ที่ 400.25 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาอ่อนตัวลง โดย US Energy Information Administration (EIA) ประกาศยอดการผลิตเอทานอลในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเฉลี่ยอยู่ที่ 1.031 ล้านบาร์เรลต่อวัน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 1.064 ล้านบาร์เรลหรือประมาณ 3% เนื่องจากสต๊อกเอทานอลในสหรัฐอเมริกาสูงกว่าปีที่ผ่านมาถึง 11.4 % รวมถึงเอทานอลมาร์จิ้น (Ethanol Margin) ที่ค่อนข้างต่ำ ทำให้คาดว่าอุปสงค์ข้าวโพดเพื่อผลิตเอทานอลในสหรัฐฯจะลดลง นอกจากนี้อุณหภูมิที่ต่ำลงช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของข้าวโพด โดยแนวโน้มราคาตลาดต่างประเทศน่าจะลดลง

           แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะลดลง

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้ ผลผลิตถั่วเหลืองที่ออกสู่ตลาดสมดุลกับปริมาณการใช้ ทำให้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ทรงตัวที่กิโลกรัมละ 14.50 บาท

ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เมล็ดถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนกันยายน ราคาอยู่ที่ 869 เซนต์/บุชเชล และกากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนกันยายน ราคาอยู่ที่ 300.5 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน เป็นราคาที่ลดลง ทางด้านอุปสงค์ ถึงแม้ว่ามีการเจรจาการค้าระหว่างจีน และสหรัฐฯ แล้ว โดยจีนตกลงที่จะนำเข้าสินค้าเกษตรจากสหรัฐฯ มากขึ้น แต่ยังไม่ได้มีการยืนยันยอดสั่งซื้อใดๆ จากจีน ส่วนบริเวณพื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลืองในสหรัฐฯ โดยรวมค่อนข้างแห้ง แต่ยังมีปริมาณความชุ่มชื้นในดินที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต ยกเว้นบริเวณตอนกลางและฝั่งตะวันออกที่ปัจจุบันมีความชุ่มชื้นในดินค่อนข้างน้อย และเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเครียดในพืช (Crop Stress)

            แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองตลาดต่างประเทศน่าจะทรงตัว


ปลาป่น : ราคาทรงตัว

ตลาดการส่งออกปลาป่นเริ่มชะลอตัว เนื่องจากผู้นำเข้ารายใหญ่มีสต๊อกสูง อีกทั้งขณะนี้กำลังจะเริ่มการจับปลา โดยจะส่งผลให้ผลผลิตภายในประเทศมีมากขึ้น และถึงแม้ยังมีคำสั่งซื้ออาหารสัตว์เข้ามาแต่เป็นการทยอยไม่เร่งซื้อ โดยราคาปลาป่นในสัปดาห์นี้โดยรวมทรงตัว ปลาป่นเกรดกุ้ง ราคากิโลกรัมละ 37.00 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป กิโลกรัมละ 31.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน กิโลกรัมละ 28.70 บาท

ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 28.20 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 25.70 บาท

           แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะยืนอ่อน

  

ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น

เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งในขณะนี้ ส่งผลให้การซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศราคาเพิ่มขึ้น โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้น จากตันละ 431 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นตันละ 436 ดอลลาร์สหรัฐฯ  ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 386 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นตันละ 387 ดอลลาร์สหรัฐฯ

ADVERTISEMENT

ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาเพิ่มขึ้นจากกระสอบละ 1,190 บาท เป็นกระสอบละ 1,200 บาท และปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาทรงตัวอยู่ที่กระสอบละ 1,050 บาท

            แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคาทรงตัว

ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสัปดาห์นี้ อยู่ที่กิโลกรัมละ 64-75 บาท ตามราคาซื้อขายจริงในสัปดาห์ที่ผ่านมา ด้านกรมปศุสัตว์และภาคเอกชนยังคงให้ความร่วมมือเฝ้าระวัง และเข้มงวดในมาตรการป้องกัน ASF อย่างเต็มที่

ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 1,800 บาท (บวก/ลบ 64)

          แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

แม้ว่าสัปดาห์นี้ฝนตกจะส่งผลกระทบต่อการจับจ่ายใช้สอยและการบริโภคเนื้อไก่ แต่เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาสถานประกอบการผลิตบางแห่งหยุดชดเชย จึงทำให้ปริมาณไก่ใหญ่สะสมลดลง ส่งผลให้ราคาประกาศไก่เนื้อหน้าฟาร์มของสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อในสัปดาห์นี้ ทรงตัวอยู่ที่กิโลกรัมละ 37 บาท

ด้านลูกไก่เนื้อราคาตัวละ 14.50 บาท และลูกไก่ไข่ราคาตัวละ 28 บาท

          แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

ราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ในสัปดาห์นี้ทรงตัวที่ฟองละ 3.00 บาท เนื่องจากการบริโภคและปริมาณผลผลิตสมดุลกัน

          แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

 

—————————————

ที่มา : สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 02-766-7343-5
E-mail : pr@cpf.co.th