สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์วันที่ 21-25 ตุลาคม 2562

25 ตุลาคม 2562 | โดย บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
148

ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์นี้ ข้าวโพดราคาเพิ่มขึ้น สำหรับข้าวลดลง

 

ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น

          สัปดาห์นี้เป็นช่วงรอยต่อของผลผลิตข้าวโพดอาหารสัตว์ โดยภาคกลางผลผลิตเริ่มลดลง ขณะที่ภาคเหนือและภาคอีสานกำลังทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิต ราคาซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์สัปดาห์นี้ จึงปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากหาบละ 537 บาท เป็นหาบละ 540 บาท

ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนธันวาคม ราคาอยู่ที่ 387.75 เซนต์/บุชเชล ราคาข้าวโพดอ่อนตัวลงเล็กน้อย แม้ว่าตลาดจะมีความกังวลกับผลผลิตข้าวโพดฤดูกาล 2019/20 ในสหรัฐอเมริกา แต่เนื่องจากอุปสงค์ข้าวโพดยังคงล่าช้า รวมถึงตลาดรับรู้แนวโน้มผลผลิตมาตั้งแต่ต้นฤดูกาล ทำให้ความกังวลไม่ส่งผลต่อราคามากนัก หน่วยงานด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) รายงานยอดการผลิตเอทานอลในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ 996,000 บาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนเล็กน้อย แต่ยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส่วนรายงานด้านการส่งออกของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ล่าสุดอยู่ที่ 368,576 ตัน ซึ่งต่ำกว่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่อยู่ในช่วง 400,000-800,000 ตัน แนวโน้มราคาข้าวโพดตลาดต่างประเทศน่าจะทรงตัว

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะเพิ่มขึ้น


ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

          ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าในสัปดาห์นี้ ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 14.00 บาท

ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2562 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนพฤศจิกายน ราคาอยู่ที่ 933.75 เซนต์/บุชเชล และกากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนธันวาคม ราคาอยู่ที่ 308.60 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ช็อตตัน อุปสงค์ถั่วเหลืองสหรัฐฯมีการปรับตัวที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสัปดาห์นี้ USDA รายงานยอดส่งออกถั่วเหลืองของกลุ่มผู้ส่งออกเอกชน (Private Exporters) จำนวน 128,000 ตัน อย่างไรก็ตาม คาดการณ์น้ำฝนที่เบาบางลงในพื้นที่เพาะปลูกหลักสหรัฐฯ ช่วยบรรเทาความกังวลด้านการเก็บเกี่ยวที่ล่าช้า ส่วนปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นในแถบอเมริกาใต้คาดว่าจะช่วยปรับความชุ่มชื้นในดินและส่งเสริมให้การเพาะปลูกถั่วเหลืองคืบหน้าเร็วขึ้น ขณะที่ AgRural รายงานความคืบหน้าการเพาะปลูกถั่วเหลืองของบราซิลล่าสุดที่ 21% ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 34% แต่ยังคงอยู่ในระดับเดียวกันกับค่าเฉลี่ย 5 ปี

           แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองตลาดต่างประเทศน่าจะทรงตัว

 

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้พื้นที่ภาคใต้มีมรสุมเข้าส่งผลให้การจับปลาทำได้ยากขึ้น อย่างไรก็ตามคำสั่งซื้อปลาป่นจากต่างประเทศยังมีไม่มากนัก กอปรกับความต้องการใช้ในประเทศเริ่มลดลง ราคาปลาป่นโดยรวมจึงไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง กิโลกรัมละ 36.00 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป กิโลกรัมละ 33.20 บาท เกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน กิโลกรัมละ 31.70 บาท

ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 31.20 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 กิโลกรัมละ28.70 บาท

           แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

  

ADVERTISEMENT

ข้าว : ราคาลดลง

การซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศสัปดาห์นี้คึกคัก โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 439  ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นตันละ 440  ดอลลาร์สหรัฐฯ และปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. เพิ่มจากราคาตันละ 395 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นตันละ 397 ดอลลาร์สหรัฐฯ

ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศทรงตัว โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคากระสอบละ 1,190 บาท และปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ กระสอบละ 1,060 บาท

           แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

 

สุกร : ราคาทรงตัว

การบริโภคเนื้อสุกรในสัปดาห์นี้ทรงตัวและใกล้เคียงกับปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาด ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติในสัปดาห์นี้ จึงทรงตัวอยู่ที่กิโลกรัมละ 55-68 บาท

ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 1,300 บาท (บวก/ลบ 54)

           แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงยืนแข็ง

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้การบริโภคเนื้อไก่กระเตื้องขึ้นต่อเนื่อง จากเทศกาลงานบุญและการท่องเที่ยวของประชาชน ขณะที่ปริมาณไก่เนื้อที่เข้าสู่ท้องตลาดเพียงพอกับการบริโภค ส่งผลให้ราคาประกาศไก่เนื้อหน้าฟาร์มของสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อในสัปดาห์นี้  ทรงตัวอยู่ที่กิโลกรัมละ 33 บาท

ด้านลูกไก่เนื้อยืนราคาที่ตัวละ 13.50 บาท และลูกไก่ไข่ทรงตัวที่ตัวละ 28 บาท

          แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะยืนแข็ง


ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

ปริมาณผลผลิตไข่ไก่ที่ออกสู่ตลาดในสัปดาห์นี้สมดุลกับการบริโภค ส่งผลให้ราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ สัปดาห์นี้ ยังคงทรงตัวที่ฟองละ 3.00 บาท

          แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

 

—————————————-

ที่มา : สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 02-766-7343-5