สรุปภาวะ”สินค้าเกษตร”ประจำสัปดาห์วันที่ 28 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562

1 พฤศจิกายน 2562 | โดย บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
131

ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์นี้ ข้าวโพดและปลาป่นลดลง ข้าวราคาเพิ่มขึ้น

 

ข้าวโพด : ราคาลดลง

            สัปดาห์นี้ ราคาซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ลดลงจากหาบละ 540 บาท เป็นหาบละ 531 บาท เนื่องจากผลผลิตที่ออกมามากขึ้น

ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนธันวาคม ราคาอยู่ที่ 390.75 เซนต์/บุชเชล ราคาข้าวโพดแข็งตัวขึ้น เนื่องจากมียอดการผลิตเอทานอล (Ethanol) ต่อวันสูงขึ้นกลับมาอยู่ในระดับที่สูงกว่า 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน อีกทั้งพยากรณ์อากาศมีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนและหิมะตกในพื้นที่เพาะปลูกฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ ทำให้เกษตรกรมีความกังวลในการเก็บเกี่ยวที่ล่าช้าอยู่แล้ว ด้านสภาพอากาศทางแถบอเมริกาใต้ ฝนตกเพิ่มขึ้นช่วยลดความแห้งในดิน อย่างไรก็ตามหลายๆบริเวณโดยเฉพาะในฝั่งตะวันตกยังคงมีความชุ่มชื้นในดินที่จำกัดอยู่ และยังคงต้องการปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้น โดยราคามีแนวโน้มทรงตัว

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว


ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

           ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าในสัปดาห์นี้ ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 14.00 บาท

ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนมกราคม ราคาอยู่ที่ 930.75 เซนต์/บุชเชล และ กากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนธันวาคม ราคาอยู่ที่ 302.2 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ช็อตตัน ราคาถั่วเหลืองอ่อนตัวลง ถึงแม้จะมียอดส่งออกถั่วเหลืองของกลุ่มผู้ส่งออกเอกชน (Private Exporters) ถึง 132,000 ตัน แต่ตลาดได้รับแรงกดดัน จากการที่ประเทศชิลีประกาศยกเลิกการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APEC ทำให้เกิดความกังวลในการลงนามสัญญาทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ซึ่งคาดว่าจะมีการตกลงให้เสร็จสิ้นในการประชุมครั้งนี้ อย่างไรก็ตามอากาศที่หนาวเย็นลง และฝนที่มากขึ้น โดยเฉพาะในบริเวณฝั่งตะวันออกของพื้นที่เพาะปลูกหลักในสหรัฐฯ อาจส่งผลต่อคุณภาพของถั่วเหลืองที่กำลังเติบโตอยู่ รวมถึงคาดการณ์ผลผลิตที่อาจจะถูกปรับลดลงในรายงานเดือนหน้านี้

           แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองตลาดต่างประเทศน่าจะทรงตัว

 

ปลาป่น : ราคาลดลง

สัปดาห์นี้ประเทศผู้นำเข้าชะลอคำสั่งซื้อ เนื่องจากรอการประกาศโควต้าจับปลาของประเทศเปรู ทำให้การส่งออกของไทยชะลอตาม ประกอบกับขณะนี้เป็นช่วงที่การเลี้ยงกุ้งในประเทศชะลอตัว ทำให้มีความต้องการใช้วัตถุดิบน้อยลง ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมอ่อนตัว โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 36.00 บาท เป็นกิโลกรัมละ 34.00 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 33.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ31.20 บาท เกรดปลาป่นที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 31.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 29.70 บาท

ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 31.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 29.20 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 28.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 26.70 บาท

           แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

 

ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น

ภาวะราคาซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศสัปดาห์นี้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เป็นผลจากเงินบาทแข็งค่าขึ้น โดยตลาดซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศมีคำสั่งเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 440 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นตันละ 441 ดอลลาร์สหรัฐฯ และปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. เพิ่มจากราคาตันละ 397 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นตันละ 398 ดอลลาร์สหรัฐฯ

ADVERTISEMENT

ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศทรงตัว โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคากระสอบละ 1,190 บาท และปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ กระสอบละ 1,060 บาท

           แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

 

สุกร : ราคายืนแข็ง

สัปดาห์นี้การบริโภคเนื้อสุกรกกระเตื้องขึ้น เนื่องจากเทศกาลงานบุญและเทศกาลท่องเที่ยว ส่งผลให้ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติในสัปดาห์นี้ ยืนแข็งที่กิโลกรัมละ 58-68 บาท

ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 1,300 บาท (บวก/ลบ 54)

           แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงยืนแข็ง

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

การบริโภคเนื้อไก่สัปดาห์นี้ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง จากเทศกาลงานบุญและเทศกาลท่องเที่ยว ประกอบกับปริมาณไก่เนื้อที่เข้าสู่ตลาดสมดุลกับการบริโภค ส่งผลให้ราคาประกาศไก่เนื้อหน้าฟาร์มของสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ทรงตัวที่กิโลกรัมละ 33 บาท

ด้านลูกไก่เนื้อยืนราคาที่ตัวละ 13.50 บาท และลูกไก่ไข่ทรงตัวที่ตัวละ 28 บาท

           แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะยืนแข็ง


ไข่ไก่ : ราคายืนอ่อน

สัปดาห์นี้เป็นช่วงก่อนเปิดเทอม ผู้ปกครองต้องใช้เงิน ตลาดจึงมีกำลังซื้อลดลง ทำให้มีไข่เหลือสะสม ส่งผลให้ราคาปรับตัวลง โดยราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ สัปดาห์นี้ อยู่ที่ฟองละ 2.90 บาท

           แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

 

————————————–

ที่มา : สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 02-766-7343-5
E-mail : pr@cpf.co.th