สรุปภาวะ”สินค้าเกษตร”ประจำสัปดาห์วันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2562

2 ธันวาคม 2562 | โดย บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
226

ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์นี้ ข้าวโพดลดลง ข้าวและสุกรราคาเพิ่มขึ้น

 

ข้าวโพด : ราคาลดลง

            ราคาซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ในสัปดาห์นี้ราคาลดลงจากหาบละ 549 บาท เป็นหาบละ 543 บาท เนื่องจากผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งในภาคอีสานและภาคเหนือเริ่มออกสู่ตลาดมากขึ้น

ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนธันวาคม ราคาอยู่ที่ 362.75 เซนต์/บุชเชล บริเวณพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของสหรัฐอเมริกาในสัปดาห์นี้ ได้รับผลกระทบจากฝนและพายุ โดยเฉพาะในพื้นที่เพาะปลูกหลักทางฝั่งตะวันออก ทำให้การเก็บเกี่ยวผลผลิตชะลอลง และหากหิมะตกหนักจะส่งผลให้ชาวไร่ในสหรัฐฯ ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ โดยพื้นที่ดังกล่าวอาจถูกปล่อยทิ้งไว้ในช่วงฤดูหนาว เพื่อรอเข้าเกี่ยวเก็บให้เสร็จสิ้นอีกครั้งในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ขณะที่อาร์เจนตินาและบราซิล พื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่ของทั้งสองประเทศยังคงมีความชุ่มชื้นในดินที่ส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพด แนวโน้มราคาข้าวโพดต่างประเทศน่าจะทรงตัว

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว


ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

            ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าสัปดาห์นี้ ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 14.00 บาท

ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนมกราคม ราคาอยู่ที่ 882 เซนต์/บุชเชล และกากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนธันวาคม ราคาอยู่ที่ 293.8 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ช็อตตัน เป็นราคาที่อ่อนตัวลง จากสภาพอากาศฝั่งอเมริกาใต้ค่อนข้างดี และมีการคาดการณ์ว่าฝนจะตกมากขึ้นโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่เพาะปลูกของบราซิล ซึ่งจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดิน ทำให้ถั่วเหลืองมีการเจริญเติบโตดีขึ้น ด้านสหรัฐฯ คาดว่าจะมีปริมาณน้ำฝนรวมถึงหิมะมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่เพาะปลูกทางฝั่งตะวันออก อาจจะทำให้การเก็บเกี่ยวไม่สามารถเสร็จสิ้นได้ภายในสัปดาห์นี้ ขณะที่อุปสงค์ในช่วงที่ผ่านมา ราคาถั่วเหลืองของสหรัฐฯ มีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องและลดลงต่ำกว่าราคาถั่วเหลืองบราซิล เป็นการช่วยสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันของสหรัฐฯ ให้ดีมากขึ้น

            แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองตลาดต่างประเทศน่าจะลดลง

 

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

ตลาดซื้อ-ขายปลาป่น ในประเทศ และต่างประเทศ ราคาปลาป่นโดยรวมทรงตัว โดยปลาป่นเกรดกุ้งราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 35.00 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 32.20 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคากิโลกรัมละ 30.70 บาท

ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาทรงตัวที่กิโลกรัม 30.20 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 27.70 บาท

            แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

 

ADVERTISEMENT

ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น

สัปดาห์นี้การซื้อขายข้าวตลาดในประเทศและต่างประเทศคึกคัก ส่งผลให้ราคาข้าวเพิ่มขึ้น โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 438  ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นตันละ 441 ดอลลาร์สหรัฐฯ  ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาทรงตัวที่ตันละ 394  ดอลลาร์สหรัฐฯ

ส่วนตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาเพิ่มขึ้นจากกระสอบละ 1,180 บาท เป็นกระสอบละ 1,190 บาท และปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 1,050 บาท

           แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

 

สุกร : ราคาเพิ่มขึ้น

ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติในสัปดาห์นี้ แข็งตัวขึ้นอยู่ที่กิโลกรัมละ 64-68 บาท เนื่องจากความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ปริมาณสุกรขุนที่ออกสู่ตลาดใกล้เคียงกับช่วงที่ผ่านมา

ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 1,600 บาท (บวก/ลบ 59)

           แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงยืนแข็ง

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ประกาศราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์ม ทรงตัวที่กิโลกรัมละ 36 บาท เนื่องจากเกษตรกรนำลูกไก่เข้าเลี้ยงอย่างระมัดระวัง เพื่อให้สมดุลกับความต้องการของตลาด ประกอบกับเข้าสู่ช่วงเทศกาลท่องเที่ยว ส่งผลให้มีการบริโภคเนื้อไก่อย่างต่อเนื่อง

ด้านลูกไก่เนื้อราคาตัวละ 15.50 บาท และลูกไก่ไข่ราคาตัวละ 28.00 บาท

           แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะยืนแข็ง


ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

ราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ในสัปดาห์นี้ ยืนราคาที่ฟองละ 2.80 บาท จากการบริโภคไข่ไก่ที่สมดุลกับปริมาณผลผลิตไข่ไก่ที่ออกสู่ตลาด

           แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

 

————————————-

ที่มา : สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 02-766-7343-5
E-mail : pr@cpf.co.th