สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 27 ก.พ. – 3 มี.ค.2560

 ราคาไข่
03 มีนาคม 2560 | โดย บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
504

สินค้าเกษตรสัปดาห์นี้ มีราคาทรงตัว ยกเว้นไก่เนื้อที่ราคาลดลง

ข้าวโพด : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้ความต้องการใช้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสัปดาห์นี้ยังมีอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในท้องตลาด ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ ที่ผ่านมาอยู่ที่หาบละ 480 บาท

ส่วนราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 02 มีนาคม 2560 รอบส่งมอบเดือนมีนาคม อยู่ที่ 372.80 เซนต์/บุชเชล โดยขณะนี้อยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประกอบกับบราซิลมีฝนตกหนัก ส่งผลกระทบต่อการขนส่ง

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนอ่อน

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

ความต้องการใช้ถั่วเหลืองสัปดาห์นี้ใกล้เคียงกับปริมาณผลผลิตที่เข้าสู่ตลาด ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้ายืนราคาเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 16.20 บาท

ด้านราคาซื้อขายกากถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 02 มีนาคม 2560 รอบส่งมอบเดือนมีนาคม ราคาอยู่ที่ 330.80 ดอลลาร์/ชอร์ตตัน ส่วนถั่วเหลืองส่งมอบเดือนมีนาคม อยู่ที่ 1,026.75 เซนต์/ บุชเชล เป็นราคาที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากบราซิลประสบภาวะฝนตกหนักส่งผลต่อการขนส่ง

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะยืนอ่อน

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

ผลผลิตปลาป่นที่เข้าสู่ท้องตลาดในสัปดาห์นี้สอดคล้องกับความต้องการใช้ ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมทรงตัว โดยปลาป่นเกรดกุ้งอยู่ที่กิโลกรัมละ 46 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป กิโลกรัมละ 37.70 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน กิโลกรัมละ 33.20 บาท

สำหรับปลาป่นคุณภาพรองลงมาปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 37.70 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 เกรดที่สูงกว่า 56 โปรตีนขึ้นไป กิโลกรัมละ 29.20 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาทรงตัว

การซื้อขายข้าวในตลาดต่างประเทศสัปดาห์นี้ไม่คึกคัก ส่งผลให้ราคาข้าวโดยรวมทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ตันละ 384 ดอลลาร์  ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. เพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากตันละ 339 ดอลลาร์  เป็นตันละ 340 ดอลลาร์

ด้านการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศ ราคาข้าว 100% ชั้น 2 ทรงตัว ที่ราคากระสอบละ 1,200 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ยืนราคาที่กระสอบละ 1,050 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้ปริมาณสุกรขุนที่เข้าสู่ท้องตลาดใกล้เคียงกับการบริโภค ทำให้ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสัปดาห์นี้ทรงตัว ที่กิโลกรัมละ 55-61 บาท ด้านราคาซื้อขายจริงอยู่ที่กิโลกรัมละ 53-60 บาท ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ทรงตัวอยู่ที่ตัวละ 1,700 บาท (บวกลบ 57 )

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะยืนอ่อน

ไก่เนื้อ : ราคาลดลง

สถานการณ์ไก่เนื้อในท้องตลาดสัปดาห์นี้ไม่คึกคัก เนื่องจากความต้องการบริโภคลดลง เพราะเข้าสู่ช่วงปิดภาคเรียน ประกอบกับปริมาณไก่ใหญ่ในภาคกลางมีจำนวนมาก ส่งผลให้ราคาประกาศรับซื้อไก่เนื้อหน้าโรงงานชำแหละสัปดาห์นี้ปรับตัวลดลงกับสัปดาห์ที่ผ่านมา จากราคากิโลกรัมละ 39 บาท เป็นกิโลกรัม ละ 37 บาท ด้านราคาซื้อขายจริง จากกิโลกรัมละ 39 บาท เป็นกิโลกรัม 36-37 บาท ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาทรงตัว ที่ตัวละ 17.50 บาท และลูกไก่ไข่ ตัวละ 17 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

ปริมาณความต้องการบริโภคไข่ไก่ในสัปดาห์นี้ทรงตัว ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดสัปดาห์นี้ อยู่ที่ฟองละ 2.30 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะยืนอ่อน