สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 13-17 มีนาคม 2560

17 มีนาคม 2560 | โดย บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
0

สินค้าเกษตรสัปดาห์นี้ มีราคาทรงตัว ยกเว้นข้าวมีราคาลดลง

ข้าวโพด : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้ความต้องการใช้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีอย่างต่อเนื่อง ด้านปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เข้าสู่ท้องตลาดมีใกล้เคียงกับช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์สัปดาห์นี้ทรงตัวอยู่ที่หาบละ 480 บาท

ส่วนราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2560 รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม อยู่ที่ 353 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่เพิ่มขี้น เนื่องจากมีการส่งออกในระยะสั้นเพิ่มมากขึ้นจากคำสั่งซื้อของสาธารณรัฐประชาชนจีน

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนอ่อน

ถั่วเหลือง :ราคาทรงตัว

ในสัปดาห์นี้ปริมาณถั่วเหลืองมีอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ความต้องการใช้มีใกล้เคียงกับช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้ายืนราคาเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 16.20 บาท

ด้านราคาซื้อขายกากถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2560 รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม ราคาอยู่ที่ 329.30 ดอลลาร์/ชอร์ตตัน ส่วนถั่วเหลืองส่งมอบเดือนพฤษภาคม อยู่ที่ 1,001.50 เซนต์/บุชเชล ซึ่งเป็นราคาที่อ่อนตัวเนื่องจากการคาดการณ์พื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลืองอาจขยายมากกว่าข้าวโพด ขณะเดียวกันคาดว่าผลผลิตถั่วเหลืองของบราซิลจะมีปริมาณมากเป็นประวัติการณ์

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

ปลาป่นที่เข้าสู้ท้องตลาดในสัปดาห์นี้เพียงพอกับความต้องการใช้ โดยปลาป่นเกรดกุ้งอยู่ที่กิโลกรัมละ 48 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป กิโลกรัมละ 39.70บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน กิโลกรัมละ 35.20 บาท

สำหรับปลาป่นคุณภาพรองลงมาปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 39.70 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 เกรดที่สูงกว่า 56 โปรตีนขึ้นไป กิโลกรัมละ 37.20 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะเพิ่มขึ้น

ข้าว : ราคาลดลง

สัปดาห์นี้การซื้อขายข้าวในตลาดต่างประเทศไม่คึกคัก ส่งผลให้ราคาข้าวโดยรวมลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ข้าว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. จากราคาตันละ 384 ดอลลาร์  เป็นตันละ 381 ดอลลาร์  ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 340 ดอลลาร์ เป็นตันละ 337 ดอลลาร์

ด้านการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศ ราคาข้าว 100% ชั้น 2 ทรงตัว ที่ราคากระสอบละ 1,200 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ที่กระสอบละ 1,050 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคาทรงตัว

ปริมาณสุกรขุนที่เข้าสู่ท้องตลาดสัปดาห์นี้มีใกล้เคียงกับช่วงที่ผ่านมา สมดุลกับการบริโภคที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ทำให้ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสัปดาห์นี้ไม่เปลี่ยนแปลง อยู่ที่กิโลกรัมละ 55-61 บาท ด้านราคาซื้อขายจริงอยู่ที่กิโลกรัมละ 53-60 บาท ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่ตัวละ 1,700 บาท (บวกลบ 57 )

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้ความต้องการบริโภคเนื้อไก่เพิ่มขึ้น เนื่องจากอยู่ในช่วงเทศกาลเช็งเม้ง ขณะที่ไก่เนื้อออกสู่ตลาดต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาประกาศรับซื้อไก่เนื้อหน้าโรงงานชำแหละสัปดาห์นี้ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่กิโลกรัมละ 37 บาท ด้านราคาซื้อขายจริง กิโลกรัมละ 36-37 บาท

สำหรับลูกไก่เนื้อราคาอยู่ที่ตัวละ 17.50 บาท ด้านลูกไก่ไข่ ตัวละ 17 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

ปริมาณไข่ไก่ที่เข้าสู่ท้องตลาดในสัปดาห์นี้มีใกล้เคียงกับช่วงที่ผ่านมา ขณะที่ความต้องการบริโภคไข่ไก่มีมากขึ้น ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดสัปดาห์นี้ทรงตัวอยู่ที่ฟองละ 2.30 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

———————————

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 02-631-0641 E-mail : pr@cpf.co.th