สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 12-16 มิถุนายน 2560

16 มิถุนายน 2560 | โดย บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

สินค้าเกษตรสัปดาห์นี้ ข้าวมีราคาเพิ่มขึ้น

ข้าวโพด : ราคาทรงตัว

ปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เข้าสู่ท้องตลาดในสัปดาห์นี้ลดลง เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูเก็บเกี่ยว ขณะที่ความต้องการใช้ยังมีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์สัปดาห์นี้ปรับตัวเพิ่มขึ้น จากหาบละ 483 บาท เป็นหาบละ 510 บาท

สำหรับราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2560 รอบส่งมอบ เดือนกรกฎาคม อยู่ที่ 377.00 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่ลดลง เนื่องจากพื้นที่ปลูกข้าวโพดของสหรัฐอเมริกามีสภาพอากาศเหมาะสมกับการเพาะปลูก ด้านปริมาณการส่งออกข้าวโพดในสัปดาห์นี้ลดลง ขณะที่ประเทศบราซิลก็กำลังเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพด อย่างไรก็ตามความต้องการใช้ข้าวโพดเพื่อผลิตเอทานอลยังคงดีอยู่ และต้องติดตามภาวะอากาศต่อไปจนถึงกลางเดือนกรกฎาคมนี้

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนแข็ง

ถั่วเหลือง : ราคาลดลง

ผลผลิตถั่วเหลืองที่เข้าสู่ท้องตลาดมีมากขึ้นสวนทางกับความต้องการใช้ที่ใกล้เคียงกับช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากกิโลกรัมละ 15.00 บาท เป็นกิโลกรัมละ 14.80 บาท

ด้านราคาซื้อขายกากถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2560 รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม อยู่ที่ 301.80 ดอลลาร์/ชอร์ตตัน ส่วนถั่วเหลืองส่งมอบเดือนกรกฎาคม อยู่ที่ 931.75 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่เพิ่มขึ้น จากการปรับตัวของตลาดในระยะสั้น ทั้งนี้มีการคาดการณ์ว่าการส่งออกถั่วเหลืองของประเทศบราซิลจะเติบโตขึ้นและเป็นคู่แข่งสำคัญของสหรัฐในปีนี้ แต่เนื่องจากสภาวะแล้งในบางพื้นที่ของสหรัฐ ประกอบกับมีสภาพอากาศร้อนตามฤดูกาลอาจส่งผลต่อการเพาะปลูก จึงทำให้ราคายังยืนแข็งอย่างน้อยจนถึงต้นเดือนกรกฎาคมนี้

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะยืนแข็ง

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้ปริมาณการใช้ปลาป่นมีมากขึ้น ด้านการส่งออกปลาป่นของไทยสัปดาห์นี้ยังชะลอตัว ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง กิโลกรัมละ 47 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 38.70 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน กิโลกรัมละ 34.20 บาท

ส่วนปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 38.70 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 33.20 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น

ในสัปดาห์นี้การซื้อขายข้าวในตลาดต่างประเทศคึกคัก เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูเก็บเกี่ยว กอปรกับมีคำสั่งซื้อจากตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาข้าวโดยรวมสัปดาห์นี้ปรับเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. จากราคาตันละ 470 ดอลลาร์ เป็นตันละ 477 ดอลลาร์ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. จากราคาตันละ 341 ดอลลาร์  เป็นตันละ 342 ดอลลาร์

ด้านการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศ ข้าว 100% ชั้น 2 จากราคากระสอบละ 1,450 บาท เป็นกระสอบละ 1,470 บาท สำหรับปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ยืนราคาอยู่ที่กระสอบละ 1,030 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะยืนแข็ง

สุกร : ราคาลดลง

ปริมาณสุกรที่เข้าสู่ท้องตลาดมีเพิ่มขึ้น ด้านการบริโภคชะลอตัวเนื่องจากภาวะฝนตกชุก และกำลังซื้อที่อ่อนตัวลง ส่งผลให้ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากกิโลกรัมละ 65-68 บาท เป็นกิโลกรัมละ 63-66 บาท ส่วนราคาซื้อขายจริงจากกิโลกรัมละ 62-65 บาท เป็นกิโลกรัมละ 60-63 บาท ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว อยู่ที่ตัวละ 1,800 บาท (บวกลบ 66)

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะยืนอ่อน

ไก่เนื้อ : ราคาลดลง

สัปดาห์นี้การบริโภคเนื้อไก่ลดลง สวนทางกับปริมาณไก่เนื้อเข้าสู่ท้องตลาดที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาประกาศรับซื้อไก่เนื้อหน้าโรงงานชำแหละลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากกิโลกรัมละ 41 บาท เป็นกิโลกรัมละ 39 บาท

สำหรับลูกไก่เนื้อ ราคาทรงตัวอยู่ที่ตัวละ 18.50 บาท ด้านลูกไก่ไข่ อยู่ที่ตัวละ 17.00 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะยืนอ่อน

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

ปริมาณไข่ไก่ที่เข้าสู่ท้องตลาดสัปดาห์นี้สมดุลกับการบริโภค ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดยืนราคาอยู่ที่ฟองละ 2.60 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะยืนอ่อน

——————————

ที่มา : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 02-625-7344-5 E-mail : pr@cpf.co.th